No Tag To Print

שובו של ברק
קרדיט - יח"צ

פועלים לעצמאות דיגיטלית: העצמה דיגיטלית לבני הגיל השלישי

בנק הפועלים יוזם מהלך אסטרטגי של העצמה דיגיטלית לבני הגיל השלישי במסגרתו יוצעו קורסים מקצועיים להקניית כישורי חיים דיגיטליים ברחבי הארץ 

במסגרת המהלך, הבנק יציע בחינם ללקוחותיו בגיל השלישי קורסי עומק של 16 מפגשים (50 שעות אקדמיות) להקניית כישורי חיים דיגיטליים בהם ילמדו נושאים רבים, כגון: שימוש בדואר אלקטרוני ובמנועי חיפוש, שימוש ברשתות חברתיות, גלישה בטוחה ברשת וצריכת מוצרים ושירותי בנקאות מקוונת.

הדרכה דיגיטלית בסיסית וקורסים מתקדמים בצרכנות ובנקאות

קורסי העומק יחולקו לשתי רמות: הדרכה דיגיטלית בסיסית והדרכה דיגיטלית מתקדמת הממוקדת בצרכנות ובבנקאות בדיגיטל

בשלב ראשון נפתחו קורסים ביישובים: קרית עקרון, עכו, אור יהודה, עפולה, טירת הכרמל, באר שבע, נצרת עילית, קרית מלאכי, נתניה

בנוסף, הבנק יציע את 'קפה דיגיטל' – הדרכות חד פעמיות בני 3 שעות בעשרות סניפי הבנק ברחבי הארץ, הממוקדות בלימוד השימוש בערוצים הדיגיטליים של הבנק.

קרדיט – יח"צ

 הנגשת השירותים הבנקאיים לבני הגיל השלישי

במקביל לשאיפת הבנק למצוינות תפעולית וחדשנות באימוץ טכנולוגיות חדשות בנק הפועלים מכיר בכך שאוכלוסיית הוותיקים נזקקת לסיוע במעבר מעולם הבנקאות המסורתית אל "עולם הבנקאות של המחר". על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חיים כיום כ-1 מיליון מבוגרים בישראל, כש-42% מהם הינם לקוחות של בנק הפועלים.הבנק מחויב להנגשת השירותים הבנקאיים עבור אוכלוסייה זו ולפיכך בחר כמיקוד אסטרטגי להעצים את היכולות הדיגיטליות שלהם. בשנת 2018 הושק מהלך "פועלים לעצמאות דיגיטלית" שמיועד לאוכלוסייה זו במטרה לשפר את העצמאות הדיגיטלית שלהם בכל תחומי החיים.כעת בנק הפועלים יוזם מהלך אסטרטגי של העצמה דיגיטלית לבני הגיל השלישי במסגרתו יוצעו בחינם קורסים מקצועיים להקניית כישורי חיים דיגיטליים ברחבי הארץ.המהלך מתקיים בהובלת המרכז לבנקאות חברתית בבנק הפועלים, תוך שיתוף פעולה רב- מגזרי (עסקי, ציבורי ושלישי) הכולל את המשרד לשוויון חברתי, ג'וינט-אשל, ארגונים עסקיים שותפים, בתי אבות, עמותות מתמחות ועוד.

קורסי עומק להקניית כישורי חיים דיגיטליים

במסגרת המהלך, הבנק יציע ללקוחותיו בגיל השלישי קורסי עומק של 16 מפגשים (50 שעות אקדמיות) להקניית כישורי חיים דיגיטליים בהם ילמדו נושאים רבים, כגון: מיומנויות מחשב בסיסיות, שימוש בדואר אלקטרוני ובמנועי חיפוש, שימוש ברשתות חברתיות, הורדת אפליקציות, גלישה באופן בטוח והימנעות מהונאות ברשת וצריכת מוצרים ושירותי בנקאות מקוונת.קורסי העומק יחולקו לשתי רמות: 

  • קורס בסיסי – קורס בו המשתתפים יעברו הדרכה דיגיטלית בסיסית. הקורס כולל 10 מפגשים, כל מפגש 3 שעות אקדמאיות, פעמיים בשבוע בשעות הבוקר.
  • קורס מתקדם – קורס בו המשתתפים יעברו הדרכה דיגיטלית מתקדמת הממוקדת בצרכנות ובבנקאות בדיגיטל. הקורסכולל 6 מפגשים, כל מפגש 3 שעות אקדמאיות, פעמיים בשבוע בשעות הבוקר. 

בשלב ראשון נפתחו קורסים ביישובים: קרית עקרון, עכו, אור יהודה, עפולה, טירת הכרמל, באר שבע, נצרת עילית, קרית מלאכי, נתניה. בהמשך ייפתחו קורסים בערים נוספות ברחבי הארץ. מידע על מועדי פתיחת הקורסים החדשים וההרשמה יתפרסם באתר בנק הפועלים, בפייסבוק הבנק וכן אצל הבנקאי בסניף או בטלפון. 

כלים מעשיים לבני הגיל השלישי לשיפור ההתנהלות בעולם הדיגיטלי

במקביל לקורסים וההדרכות הבנק הפיק כלים נוספים לבני הגיל השלישי:

  • חוברות הדרכה מצולמות עם הסברים נוחים לשימוש עצמי בפלטפורמות הדיגיטליות.
  • תרגולטור – כלי דיגיטלי המדמה סביבת פעילות אמיתית לתרגול והגברת הביטחון העצמי לשימוש בפלטפורמות הדיגיטליות.
  • סרטוני הדרכה עם פרזנטורים מבוגרים בשפה נהירה וידידותית (חפשו ב-youtube פועלים לעצמאות דיגיטלית).
קרדיט – יח"צ

 

It is not Android