No Tag To Print

מסע הלוויה של איתמר בן גל. צילום: אהוד אמיתון/TPS
תלמידי תיכון. פלאש 90

עלייה במספר הזכאים לבגרות. לראשונה עומד על 70%

פרסום מדד "התמונה החינוכית" מלמד על שיפור ניכר במערכת החינוך בשנה שעברה עם עלייה במספר הזכאים לבגרות. בנוסף עלייה במספר הלומדים בחמש יחידות במקצועות המתמטיקה והאנגלית.

היום מתפרסם מדד "התמונה החינוכית" לשנת הלימודים תשע"ח על ידי משרד החינוך, כשלראשונה שיעור הזכאים לבגרות מגיע לכ- 70% מכלל התלמידים. בשנה זו עוד כ- 6,000 תלמידים סיימו עם תעודת בגרות.

"התמונה החינוכית" כוללת 23 מדדים המציגים את ההישגים של החטיבה העליונה בארבעה אשכולות: למידה והישגים, ערכים ואקלים חינוכי, התמדה ונשירה והצוות החינוכי. ניתוח נתוני התמונה החינוכית לשנה זו מעלה כי במרבית מדדי ההישגים הלימודיים נרשמה עליה:

במקצועות המתמטיקה והאנגלית שיעור התעודות עם 5 יחידות מתמטיקה עלה ב1.2%, ועליה של כ- 2% בשיעור התעודות עם 5 יחידות אנגלית.

שיעור הנשירה לעומת זאת נותר ללא שינוי כשהוא עומד על 1.2%.

"תלמידים צריכים לבוא עם ברק בעיניים"

שר החינוך, הרב רפי פרץ בירך היום את המורים והמנהלים לאור תוצאות המדד ואמר: "לצד העלייה באחוזי הזכאות, אנו רואים גם עליה באיכות התעודה. זו בשורה מצויינת לחברה, למשק ולמדע הישראלי. אין ספק שתלמידי ישראל מוכיחים לכולם כי הדור הזה נפלא".  יחד עם זאת, שני נושאים לדבריו מצריכים טיפול, ואותם מציב הרב פרץ כיעד לשיפור: מעורבות חברתית וסקרנות בלמידה. "הנתונים מראים כי רק 57% מהתלמידים דיווחו כי בית הספר מעודד למעורבות חברתית ואזרחית. אנחנו מסמנים את זה כיעד לשנה הבאה, לא לעלות באחוז אחד אלא ב10%.  זה חשוב, לא פחות ממתמטיקה ומאנגלית" אמר הרב פרץ.

באשר לסקרנות בלמידה הוסיף: "רק 53% מהתלמידים דיווחו על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה. התפקיד שלנו, של המנהלים והמורים, לגרום להם עניין ורצון עז ללמוד. שיאמינו בעצמם שהם מסוגלים. תלמידים צריכים לבוא לבית ספר עם ברק בעיניים ועם התלהבות, והאחריות מוטלת עלינו."

 

מי שההישגים הללו רשומים על שמו הוא למעשה שר החינוך לשעבר, נפתלי בנט; ״תלמידי ישראל בשיא של כל הזמנים" אמר היום בנט בתגובה לפרסום המדד. "פחות ילדים נושרים, יותר מתנדבים, יותר ילדים מסיימים עם תעודת בגרות מלאה, וכל זאת, בעוד שאיכות תעודות הבגרות עולה. יום גדול למערכת החינוך. תודה לצוותי ההוראה, למנהלים ולתלמידים שהבינו: צריך להתאמץ״.