No Tag To Print

וויסאם חשלמון בית לחם הפרות סדר מחבלים פורעים

עזה: מרחב הדייג נפתח מחדש

היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים הודיעה כי מרחב הדייג יורחב לטווח של עד 12 מיילים ימיים

פחות משבוע לאחר ירי הרקטות והרג 4 אזרחים – מרחב הדייג ברצות עזה צפוי להיפתח מחדש.

בהודעה שיצאה מהיחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים צוין כי ביום שישי צפוי להיפתח מחדש מרחב הדייג ברצועת עזה לטווח של עד 12 מיילים ימיים.

"צעד זה הינו כחלק מהמדיניות האזרחית למניעת הדרדרות הומניטארית ברצועת עזה ומתוך מדיניות המבדילה בין טרור לאוכלוסייה בלתי מעורבת. מימוש הצעד מותנה בכך שהדייגים בעזה יכבדו את ההסכמות. יודגש כי לא תתאפשר חריגה מהטווחים שסוכמו, וכל חריגה תטופל בהתאם על ידי כוחות הביטחון", לשון ההודעה.

It is not Android