No Tag To Print

עוקפים את הרשות: חברות תיירות ממזרח ירושלים בדרך לאמירויות

בקרוב: משלחת בעלי חברות תיירות ומלונאים ממזרח ירושלים תצא לאמירויות כדי לבדוק היתכנות להסכמי חילופי תיירים בין האמירויות למזרח העיר.

בקרוב: משלחת בעלי חברות תיירות ומלונאים ממזרח ירושלים תצא לאמירויות כדי לבדוק היתכנות להסכמי חילופי תיירים בין האמירויות למזרח העיר. זאת למרות התנגדותה של הרשות הפלסטינית להסכמים והתנגדות אנשי דת ופעילי פת"ח לתיירות ערבית בעיר.

אמש הכריז ראש ממשלת הרשות כי הכניסה למסגדים תתקיים רק בסמכותה של הרשות. פעילי פת"ח מזהירים מפני "כסף אמיראתי מלוכלך" שיביא לתיירות בעיר ולרכישת קרקעות. אלו חוששים כי הכסף שיזרום לעיר ידחק את הרשות ויאפשר מיזמים מוניציפאליים במזרחה.

It is not Android