No Tag To Print

На изображении может находиться: Michael Lobovikov, очки
צילום: חיים טויטו

עוד שלמה חי!

רשמים ממופע האזכרה לרב שלמה קרליבך ז"ל במלאת 25 שנה לפטירתו התקיים אמש בבנייני האומה בירושלים בהשתתפות אלפים וביניהם אורחים מפתיעים וחשובים – תושבי הדרום

It is not Android