No Tag To Print

mark reinstein / Shutterstock

עדויות ראשונות: "רבין ביקש שנשבור ידיים ורגליים"

סוגיית מועמדותו של תת אלוף לשעבר אפי איתם לתפקיד יו"ר הנהלת יד ושם: בעקבות טענות נגד אמירותיו בזמן האינתיפאדה הראשונה, יש מי שרוצים למנוע ממנו את המינוי, אך האם גם ראש הממשלה המנוח יצחק רבין חתום על אותם המילים?

אבנר שליו, יו"ר הנהלת יד ושם, יסיים בקרוב את תפקידו אחרי 27 שנים. אחד השמות שעלו כאפשרות להחליפו היה שמו של תת אלוף במיל' והשר לשעבר אפי איתם. אך מרגע שעלה שמו של איתם לתפקיד החלו אישים כאלו ואחרים, ביניהם יו"ר האופוזיציה לפיד והעיתונאי נחום ברנע, לטעון כי מי שהיה מח"ט גבעתי בתקופת האינתיפאדה הראשונה וחייליו נשפטו במשפטי גבעתי, לא יכול לעמוד בראשות הנהלת יד ושם.

כאן נשאלה באולפן השאלה האם גם את ראש המשלה המנוח, יצחק רבין, אשר על פי העדויות אמר לחיילים בתקופת האינתיפאדה הראשונה טרם היציאה לפעולה 'לשבור להם את הידיים והרגליים' לא היה אפשרק למנות ליור יד ושם?

איתם. צילום: יוסי זעליגר פלאשא90

על פי עדות של הלוחמים, ביניהם מגיש 'הסיפור המרכזי' בועז גולן והאורח לוחם גבעתי לשעבר מנשה תותחני , להם אמר ראש הממשלה המנוח את הדברים, דבריו של רבין למרות ההכחשות היו: "אני לא רוצה לבוא לאמא ולומר שהבן שלה מת אני מעדיף שתשברו להם את הידיים והרגליים" זאת כהוכחה להכחשות בדבר אמירות כאלו של רבין מצד הטוענים כי אצל איתם הדברים שונים.

 

It is not Android