No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90
צילום:PIXABAY

עבירות התעבורה הנפוצות ביותר ב-2019

כפי שידוע לכולנו, תקנות התעבורה משתנות לעיתים קרובות והרבה נהגים, אינם עוקבים אחר השינויים ואז מוצאים עצמם מקבלים דוחות תנועה, הזמנה למשפט וקנסות. אחת מהעבירות הנפוצות לשנת 2019, הינה נהיגה בשכרות.

מדובר על נהיגה שריכוז האלכוהול בדמו של הנהג עולה על המותר כאשר הכמות עולה על 50 -100 מ"ל לנהגים צעירים {עד לגיל 24} וכמות של מעל ל- 240 מ"ל לנהגים וותיקים יותר. יש לציין, כי בפועל, המשטרה אוכפת מכמות של 290 מ"ל של אלכוהול בדם הנהגים.

בתי המשפט לתעבורה, מחמירים מאוד בעבירות של נהיגה בשכרות ולכן, יש להסתייע עם עורך דין תעבורה, אשר ייצג את מי שהואשם בעביר חמורה זו.

גם עונשים כגון נהיגה בפסילה עשויה להסתיים בתקופת מאסר על תנאי ואפילו למאסר בפועל. עבירה זו תוביל לפסילת רישיון הנהיגה וכן, ל-10 נקודות חובה. גם נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף, מהווה עבירת תעבורה  חמורה, אך הכיפה המשטרתית מתבצעת כאשר רישיון הרכב פקע לאחר חצי שנה, אך חומרת העבירה והענישה לגבי עבירה זו, תשתנה על פי הזמן שהנהג נהג ברכב ללא רישיון נהיגה בר תוקף.. עוד עבירה  הנחשבת לאחת מעבירות התעבורה החמורות לשנת 2019, הינה נהיגה במהירות מופרזת. בגלל תאונות הדרכים הרבות שנגרמות בכבישי הארץ,זו הסיבה כי האכיפה מתבצעת באמצעות משטרת ישראל, באמצעות מכשירים אלקטרוניים משוכללים כגון ממל"ז {אקדח לייזר} מצלמת גאסטו ומכמונת מהירת הנקראת "דבורה".

הענישה על נהיגה במהירות מופרזת

הענישה על נהיגה במהירות מופרזת, תתבצע בהתאם לדרגת המהירות  וכן, לסיווג הדרך אשר בה בוצעה העבירה, אם מדובר  על נהיגה בדרך עירונית, או בדרך בינעירונית. כאשר מדובר על מהירות מופרזת שעולה מעל ל-20 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק, הקנס הכספי אשר יוטל על הנהג יהיה על סך של 250 ₪. אם מדובר על עבירת מהירות מופרזת בין 21-30 קמ"ש מעל המהירות המותרת ע"פ חוק, הקנס הכספי אשר יוטל על הנהג הינו ע"ס של 750 ₪ וכן, יתווספו לנהג 8 נקודות לרעתו. הנהג יכול לבקש להישפט  בביהמ"ש לתעבורה, לגבי כל אחת מהמהירויות הנ"ל. יש להגיע לביהמ"ש עם עורך דין תעבורה, אשר ייצג את הנאשם וכן, ימצא את הטאקטיקות הנכונות, על מנת לזכות את הנאשם או להפחית מעונשו.

אם נהג עבר מהירות של בין  31-40 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק, יוטל עליו קנס כספי ע"ס של 1500 ש"ח וצבירה של 10 נקודות בגיליון רישום הנקודות. אם נהג יואשם בנהיגה של 40 קמ"ש מעל המהירות במותרת בחוק, יוגש כנגדו כתב אישום וזימון לביהמ"ש לתעבורה, במטרה לשלול לו את רישיון הנהיגה למשך תקופה של בין שנה אחת לתקופה של 3 שנים.  עוד עבירות תעבורה נפוצות, הינן אי עצירה בתמרור עצור. מדובר על נהיגה בקלות ראש כאשר נהיגה זו למעשה מסכנת את ציבור הולכי הרגל וכן, ציבור הנהגים. נהגים שייתפסו על עבירה זו, עשויים לקבל שלילת רישיון למשך 3 חודשים וכן, אמצעי תיקו כגון קורסי נהיגה מונעת, כאשר זהו התנאי לקבלת רישיון הנהיגה חזרה לאחר שלילה של 3 חודשים בפועל.

שימו לב לחוקי התנועה החדשים של שנת 2019

חוסר ידיעה, אינו פותר מהחוק. את זה לבטח כולם שמעתם לא מכבר ולכן, יש להיות קשובים לחוקי התנועה והתעבורה החדשים אשר קיבלו תוקף בשנת 2019. חוקים אלה למעשה, נחקקו קודם לכן ויש לשים לב לתקנות החדשות כגון נהיגה עם אוזניות שהפכה לאסורה, למעט אוזניות אשר מחוברות למכשיר רפואי. כדאי להתעדכן בחוקי התעבורה החדשים ואף להיזהר ולהקפיד בנהיגה בכבישים כאשר אתם מצייתים לחוקים, על מנת שלא ייתכנו סיטואציות של הזמנה למשפט והצורך להסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה והחשש מפסילת רישיון נהיגה.

עבירה נוספת ונפוצה היא אי חגירת חגורת בטיחות, כאשר יש לדעת שהאדם הנוהג ברכב אחראי על החגירה שלו עצמו ועל חגירת כל נוסעי הרכב מלבדו.

  • העונש על אי חגירת חגורת בטיחות -קנס בסך 250 ₪ ועוד 6 נקודות חובה.

עורך דין תעבורה

It is not Android