אתמול התחלנו בספירת העומר. לשם מה סופרים שבעה שבועות ממחרת ליל הסדר ועד שבועות?

אנו מתאבלים על 24,000 (!) תלמידיו החכמים של רבי עקיבא, על פטירתם של ״הצדיקים שבצדיקים״ שהפגם היחיד בהם הוא שינאת חינם – התחרותיות ביניהם שנבעה מצרות העין זה בזה.

עם ישראל צווה בציווי "לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא".

משמע – מתוקף זה שכולנו ערבים זה לזה ונשענים זה על זה, אסור לנו לשנוא אחד את השני לא משנה מה עשה האחר – ואם דעותנו שונות,עלינו לתקן ולתת ביקורת (בנעם!) זה לזה. זאת בכדי שכולנו נהיה במגמת שיפור תמיד מתוקף התפיסה שאנחנו גוש אחד,עם אחד,אדם אחד – ואם אין אנחנו בשבילנו, מי לנו?

אם נבחן לעומק כל דבר בתורה והמתקשר לה, נבין כי עיקר בריאת האדם היא בעצם להועיל לאחרים – רוב הציווים,האיסורים,הפסוקים והפרושים, מ״לא תלבין פניי חברך ברבים״ דרך ״כל עם ישראל ערבים זה לזה״ ואפילו  עד ״לא תאכל גדי בחלב אימו״ נועדו להבטיח שהאדם יהיה אדם טוב, מוסרי ואוהב – אוהב חינם.

image
בהצלחה עם הזקן

על כל אחד מאיתנו להפיק את המסר המתאים מספירת העומר – עלינו להקדיש תקופת זמן זו לגדילה והשתפרות,לאהבת האחר,לביקורת(בונה) לחברינו, לעזרה הדדית ואהבת חינם.

מי יתן ונצליח, נשתפר, נאהב חינם – ונהיה פה תמיד זה בשביל זה. כי ההצלחה שלו זה ההצלחה שלך, וההצלחה שלה זו ההצלחה שלי.

שיהיה לכולנו בהצלחה עם הזקן.

20 News

20 News