סערה באיסלנד על רקע התנועה החברתית #metoo שתפסה תאוצה חזקה באירופה: דווקא במדינה שהשקיעה רבות על מנת להוביל את המאבק לשיווין מגדרי הוקלטו חברי פרלמנט מלגלגים באופן מיני ובוטה על נשות הפרלמנט.

מספר חברי פרלמנט מהאופוזיציה וראש הממשלה לשעבר הוקלטו בסתר ב- 20 לנובמבר. בהקלטה הם נשמעים מתארים חברות פרלמנט שונות באופן בוטה.
בנוסף, נשמעו חברי הפרלמנט שהתכנסו מזלזלים בתנועת ה-me too ומשווים קולגה לבעל חיים ויו"ר מפלגת העם, אינגה סילנד תוארה באופן גס. על חברת פרלמנט אחרת ניטש ויכוח האם היא "ילדה חמודה מאוד" או שמא "פחות לוהטת ממה שהייתה לפני שנתיים".

השיח הבוטה הופץ ברשתות החברתיות במדינה ועודד סערה במדינה, שרק לאחרונה אישרה חוקים שמטרתם למחוק כליל פערי שכר על רקע מגדרי.

על חברי הפרלמנט שהוקלטו הופעל לחץ להתפטר, ואכן כמה מהם יצאו לחופשה ללא תשלום.

אורן רפאל

אורן רפאל