No Tag To Print

קורונה

הפודקסאט השבועי: על העקרונות המנחים את נתניהו בפיתוח מדיניות החוץ שלו, והאם ביקורו באוגנדה מסמן שינוי?

בפרק זה תמיר דורטל מארח את עקיבא ביגמן. כותב הספר הפרובוקטיבי "כיצד הפך נתניהו את ישראל לאימפריה"

בשיחה על ספרו מעורר הסערה על פועלו של נתניהו בתחום מדיניות החוץ – היחסים עם ארה"ב בהקשר הפלסטינים והגרעין האיראני,היחסים עם מדינות מזרח אירופה, מתווה הגז והיחסים עם המדינות השכנות, הברית האנטי איראנית עם מדינות ערב והיחסים המחודשים עם מדינות אירופה, אסיה ואפריקה. הוכרה או הוקעה מדיניותו של נתניהו – זאת השאלה, אותה נבחן במהלך הפרק.

ביגמן מציג את נתניהו כפוליטקאי ומדינאי אשר מוביל את תחום מדיניות החוץ לקצה גבול היכולת תוך הכלת ההריסות אותם השאירו קודמיו; מדגיש את התהום הפעורה בין נתניהו לבין השאר בכל הנוגע בחסימת "המלצות" חיצוניות ומציג את חזונו האלטרנטיבי להשגת שלום – שגשוג כלכלי כאמצעי רב עצמה.

נתניהו משנה את התמונה העולמית על-ידי ביסוס חוזקת מדינת ישראלי בתחום המודיעין, הכלכלה, הטכנולוגיה ועוד. נתניהו קושר מערכות יחסים באמצעות אינטרסים משותפים עם מדינות העולם – תשתית האהבה, האמנם? ניתן להניח כי מתנגנת הרמוניה בין יכולותיו הרטוריות לבין בקיאותו בתורת המשחקים אצל נתניהו .

כיצד נתניהו ערער את ראש המעצמה המובילה בעולם?

האם מדיניות החוץ של מדינת ישראל איתנה כפי שנתניהו מצייר לאומה?

מה הסיבה שנתניהו מעדיף את הקהל האמריקאי על פני הקהל הישראלי?

האזנה נעימה!

It is not Android