No Tag To Print

סופית: מחר יתקיימו לימודים, יום חמישי עדיין בספק

ועדת השרים המליצה לקיים מחר את הלימודים כרגיל למרות בקשת גמזו לחדול אותם, ככל הנראה ביום חמישי לא יתקיימו לימודים

למרות המלצות פרוייקטור הקורונה ,הפרופסור רוני גמזו, להפסיק לאלתר את קיום הלימודים מחר, בתום דיון של ועדת השרים לענייני קורונה הוחלט כי הלימודים יתקיימו במערכת החינוך בכל אופן.

כאמור מוקדם יותר היום זעם הפרופסור רוני גמזו על ההחלטה שהתקבלה בממשלה, לפיה הלימודים לא יופסקו לפני תחילת הסגר ביום שישי ב-14:00.

ועדת השרים התכנסה לדון בנושא והחליטה כי מחר יתקיימו לימודים אך ביום חמישי תיסגר ככל הנראה מערכת החינוך, מכיתות ה' ומעלה, בכפוף לאישור הממשלה. עוד המליצה הועדה על סגירת צימרים ומלונות ואיסור על טייק אווי במסעדות.