מה עושים במצב בחיים שיש לנו "קטנות"?
ומהי הגדלות האמיתית? פנינים מהבעל שם טוב הקדוש

#חסידות_לשבתאמונה דדון

אמונה דדון