No Tag To Print

נתניהו: "צריך להעביר תקציב מיד- אני לא מקבל אולטימטומים"

על בלוני התבערה אמר: "נגבה מארגוני הטרור מחיר יקר"

רה"מ נתניהו מתייחס למשבר התקציב: "אני לא עוסק באולטימטום. חושב שצריך להעביר תקציב מיד – גם בשביל צורכי ביטחון וגם בשביל המדינה. צריך לפתוח את שנת הלימודים", על בלוני התבערה אמר: "נגבה מארגוני הטרור מחיר יקר".