חגיגה דמוקרטית: נפתחו הקלפיות בבחירות לכנסת ה-21אילת כהנא

אילת כהנא