No Tag To Print

צילום: ארכיון

נתניהו בסרטון לאומה: "אני מבקש, אל תלכו השנה לבתי הכנסת"

ראש הממשלה פרסם הערב (מוצ"ש) סרטון, בו הוא מסביר את הצורך בסגר מלא, מתייחס ל"מקהלת 'הכל סבבה' באולפנים", וקורא להתפלל בשטחים פתוחים

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון, בו הוא מסביר את ההחלטה להטיל סגר מלא, מתייחס לטעויות שנעשו בדרך, ומסיים בבקשה: התפללו בשטח הפתוח. צפו:

נתניהו:

"אנחנו בעיצומה של מלחמה עולמית, ומגיפה עולמית. בגל הראשון אנחנו היינו בין המדינות הראשונות לסגור את השמים ולהטיל סגר כללי על המדינה. בגל השני מדינות כבר עשו סגרים גדולים על מחוזות נרחבים בתוכן, אנחנו המדינה  הראשונה שעושה סגר כללי על כלל המדינה. אני צופה שעוד מדינות יבואו בעקבותינו".

"אנחנו פועלים בשלשה שלבים: שלב ראשון – סגר. שלב שני – שגרת קורונה, עם בדיקות מהירות. שלב שלישי – חיסון. השלב של הסגר הוא קשה, אני יודע את זה. אבל אין לנו ברירה. יש לנו כ-1400 מתים, חולים קשים, בתי החולים שנאנקים, צעירים שנדבקים ויהיו אחר עם סימני לואי לכל החיים. ולכן צריך לפעול".

"אנחנו שמענו את המומחים, היו כאלה שאמרו שאפשר להשאיר כלכלה פתוחה. לדעתי, וברוב קולות – השרים הסכימו איתי, זה לא נכון. צריך סגר מלא".

"האם נעשו טעויות בדרך? בודאי. ההחלטה שלנו לפתוח את אולמות השמחות – מהירה מידי. אולי גם ההחלטה לפתוח את כלל מערכת הלימודים. ההחלטות הפופוליסטיות בכנסת – לבטל את ההגבלות שהטלנו – הממשלה – לאחר שראינו שהתחלואה עולה – שגויה לחלוטין. מקהלת 'הכל סבבה' כל ערב באולפנים שאמרה שזה בסך הכל שפעת עם יחסי ציבור ולא צריך לציית וזה סתם הגזמות – זה תרם לפרימת כל המשמעת הציבורית והציות להנחיות משרד הבריאות".

"וגם אם יש אלה שמפרים את ההנחיות – אל תלכו שבי אחריהם. אני מבקש מכם מה שבקשו הרבנים, מה שביקש חברי אריה דרעי ואני מבקש מכם – כראש ממשלת ישראל שהולך בכל יום כיפור לבית הכנסת – אל תלכו השנה לבתי הכנסת. תתפללו בחוץ. ונשמרתם לנפשותיכם".

 

It is not Android