נשיא אוקראינה היהודי וולודימיר זלנסקי בירך את ראש הממשלה והנוכחים בברכת "ברוכים הבאים לאוקראינה".

ראש הממשלה נתניהו השיב בהזמנה: "הייתי פה לפני 20 שנים, אני רואה את השינויים שחלו כאן מאז ואני רוצה להזמין אותך לביקור בירושלים".

"שלום עליכם, חיים נחמן ביאליק, אחד העם – רבים מאבני היסוד של העולם היהודי באו מכאן. רבים מראשי הממשלות והנשיאים שלנו, כולל אבי הליכוד זבוטינסקי, באו מאוקראינה" אמר נתניהו.

במסגרת ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במדינה, חתמו המדינות על ההסכמים הבילטרליים, בארמון הנשיאות של אוקראינה בקייב.

בין ההסכמים שנחתמו:

תוכנית שיתוף פעולה בין ממשלת ישראל לבין קבינט השרים של אוקראינה בתחומי החינוך, התרבות, הספורט והנוער לשנים 2019-2022.

מזכר הבנות בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר של מדינת ישראל לבין המשרד למדיניות חקלאית ולמזון של אוקראינה בדבר שיתוף פעולה בתחום החקלאות.

מזכר הבנות בין רשות הפטנטים במשרד המשפטים של מדינת ישראל לבין המשרד לפיתוח כלכלי ומסחרי של אוקראינה.

והסכם יישום בין משרד החינוך של מדינת ישראל ומשרד החינוך והמדע של אוקאינה בנושא עידוד לימודי השפה העברית במוסדות החינוך באוקראינה ולימודי השפה האוקראינית במוסדות החינוך במדינת ישראל.

 
אילת כהנא

אילת כהנא