No Tag To Print

ח"כ תמר זנברג. פלאש 90

נשות הכותל ניסו שוב להחדיר ספר תורה לכותל

כ-30 נשים מקבוצת 'נשות הכותל' הגיעו הבוקר לכותל. מולם התייצבו כ-1000 מתפללים ומתפללות אורטודוקסים לתפילת ראש חודש

קבוצת 'נשות הכותל' קיימה הבוקר, ראש חודש כסליו, תפילה פרובוקטיבית ברחבת הכותל.

חברת הקבוצה פנתה לתייר תמים וביקשה ממנו להכניס ספר תורה לרחבת הכותל המערבי.

מאבטחים הבינו את התרמית והתייר נתפס בכניסה עם ספר התורה.

לתפילת ראש חודש הגיעו כ- 1,000 מתפללים אורתודוקסים וכ- 30 נשים מקבוצת נשות הכותל.

המארגנים מספרים שלתפילה החגיגית שהתקיימה הבוקר לכבוד ראש חודש ולכבוד החנוכה הגיעו המתפללים מכל רחבי הארץ, אחד מהם סיפר "הגענו במיוחד מהדרום כדי להשתתף בתפילה המיוחדת, מרגש לראות את ההמונים שמתקבצים מכל הארץ כדי לחזק את קדושת הכותל, דווקא בחנוכה".

בצלאל זיני, ראש המטה המשותף לשמירה על קדושת הכותל מסר: "מעל אלף איש שהגיעו הבוקר לרחבת הכותל ממשיכים בימי חנוכה את דרך החשמונאים, להמשיך ולשמור על הקדושה והטהרה על יד שריד בית מקדשנו ולא לאפשר לאותו קומץ שממשיך להפר את החוק ומנסה לפגוע במסורת ישראל ולחלל את קדושת המקום".


 
מהקרן למורשת הכותל המערבי נמסר:

"נעשתה פניה ע"י היועץ המשפטי לממשלה בעקבות פעילות של נשות הכותל בחג החנוכה מכיוון שבערב חג החנוכה פרסמו נשות הכותל הודעה לתקשורת, ובה קראו לנשות ציבור אשר הוזמנו להדלקת הנרות המסורתית בכותל המערבי להימנע מהשתתפות בטקס. הן ציינו בהודעה כי המדובר בשרה ח"כ מירי רגב, בשרה ח"כ גילה גמליאל, סגנית השרה ציפי חוטובלי ועוד. זאת בנוסף לפניות אישיות אליהן.

כל העת למול מאמצים אדירים שמושקעים על מנת להותיר את הכותל כמקום משותף ומאחד לכל שבטי ישראל, פועלת קבוצה קטנה וקיצונית זו בכל דרך על מנת לזרוע מהומה ופילוג וחג חנוכה זה הוא עדות נוספת לכך!

מה שהחל בראשי חודשים הפך זה מכבר למתקפה תקשורתית עקבית על מנהגי הכותל המערבי, בכל הזדמנות שרק ניתנת. עד שנדמה שאין חג מחגי ישראל שפגיעתן הרעה של נשות הכותל לא הגיעה אליו.
למרות הסכמות שגובשו עם המשנה ליועמ"ש גב' דינה זילבר, מבקשות נשות הכותל בעקשנות לפגוע במעמד המיוחד של הדלקת נרות חנוכה, המשלב מסורת ואחדות כאחד ולהפוך גם אותו למקור למחלוקת".

תגובת 'נשות הכותל':
"כידוע, רב הכותל אינו מאפשר לנשים להשתמש במאות ספרי התורה הנמצאים ברחבת הכותל לשימוש ציבורי, ולכן לא נותרת בידינו ברירה אלא להביא ספר משלנו.
לצערנו, גם החודש מאבטחי הכותל המערבי בהוראת רב הכותל, מנעו מאיתנו מלהכניס ספר תורה לעזרת הנשים בכותל, כאילו מדובר בפצצה.
אנחנו נמשיך לעשות כל חודש מאמצים כדי להכניס ספר תורה, עד שננצח גם בזה".

It is not Android