No Tag To Print

צילום: מרים אלסטר פלאש 90

נציב שירות המדינה אישר: הקמת ועדת איתור לפרקליט המדינה

לאחר עשרה חודשים ללא פרקליט מדינה, ובניגוד לחוות דעתו הראשונית, נציב שירות המדינה אישר את הקמת ועדת האיתור לתפקיד

נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ', אישר היום (א') ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, להקים ועדת איתור לפרקליט המדינה.

האישור מגיע אחרי עשרה חודשים ללא פרקליט מדינה קבוע. החלטת הנציב מגיעה בניגוד לחוות דעתו הראשונית כי אין להקים את ועדת האיתור כל זמן שאין למשרד המשפטים מנכ"ל קבוע.

במכתב ששלח נציב שירות המדינה ליועמ"ש נכתב: "אישורי זה ניתן בזה לפרסום ולשלבים הראשוניים של הליך האיתור. בתום שלבים אלו ובהתאם לנסיבות ולמצב המשפטי, אך אם לא יימצא  פתרון לסוגיית המנכ"ל הקבוע של משרד המשפטים, אחריג את ועדת האיתור למשרת פרקליט המדינה מן המדיניות השוללת טיפול של ממלא מקום מנכ"ל משרד ממשלתי במינוי משרות בכירות במשרדו להוציא מקרים חריגים, ואאפשר את השתתפותה של ממלאת מקום המנכ"ל עו"ד סיגל יעקבי בועדת האיתור".

 

בתגובה להחלטה אמר שר המשפטים אבי ניסנקורן: "אני מברך על החלטת נציב שירות המדינה להתניע את הליכי האיתור למינוי פרקליט המדינה. זו ההחלטה הנכונה והמתבקשת לטובת אזרחי ישראל ולתפקודה התקין של מערכת אכיפת החוק. אני בטוח שוועדת האיתור תעבוד באופן מקצועי ונטול פניות, ותמליץ על האדם הראוי ביותר לתפקיד".

It is not Android