No Tag To Print

צילום: יונתן זינדל פלאש 90

נערכים לסגר: 1,000 חיילים יסייעו למשטרה

שר הביטחון הורה על תגבור החיילים בנוסף לאלפי חיילי פיקוד העורף שיפעלו בערים השונות

שר הביטחון בני גנץ הורה על תגבור של 500 חיילים נוספים לצורך סיוע לפעילות משטרת ישראל במהלך ימי הסגר. זאת בהתאם לצרכים שהוצגו על ידי המשטרה.

עם ההחלטה, יגיע מספר החיילים שהוקצו למטרה זו ל-1,000, זאת בנוסף לאלפי חיילי פיקוד העורף שיפעלו בערים השונות במאמצי קטיעת שרשרת ההדבקה, הבדיקות, חלוקת מזון וההסברה.

צילום: נתי שוחט פלאש 90

כזכור, אלה ההגבלות שיוטלו במהלך הסגר:

• סגר לשלושה שבועות מיום שישי הקרוב – הסגר יחול מראש השנה  ולמשך כל החגים. בשלב זה לא ברור אם ומתי יוכלו אנשים לנסוע ליישובים אחרים לפני או אחרי החג.

• הלימודים יימשכו כסדרם עד שישי, ולא יושבתו ברביעי כפי שתוכנן תחילה – סגירת כל מערכת החינוך לכל תקופת הסגר, למעט החינוך המיוחד שהוחרג ולא כלול בסגר.

• כלכלה – המגזר הפרטי יעבוד בלי הגבלות אך ללא קבלת קהל, המגזר הציבורי יפעל במתוכנת מצומצמת. סופרמרקטים, בתי מרקחת ומשלוחים יפעלו כרגיל.

• הגבלת תנועה – במסגרת הסגר תוטל הגבלת תנועה: האזרחים לא יוכלו להתרחק יותר מ-500 מטרים מהבית אלא למטרה חיונית, ספורט יחידני יתאפשר.

• התקהלות  –  עד 10 אנשים בחלל סגור ו-20 בחוץ, תותר פעילות ספורט יחידנית.

• תפילות – עד 10 אנשים בחלל סגור ו-20 אנשים לקבוצה בחוץ. בערים אדומות תותר תפילה בקבוצות של עד 10 אנשים. מספר הקבוצות המותר בשטח סגור יהיה כנגזרת של מספר הכניסות למבנה. שתי הכניסות הראשונות כפול 3, וכל כניסה נוספת כפול 2, ובתנאי שנשמר יחס של אדם אחד לכל 4 מ"ר משטח המקום.

לאחר סיום תקופת הסגר המדינה תחזור למודל הרמזור של הפרויקטור רוני גמזו, המטיל הגבלות בערים אדומות ומתיר כינוסים גדולים יותר בערים צהובות וירוקות.