השופט מלצר קיבל היום (שישי) את עתירת הליכוד והוציא צו מניעה נגד תנועת 'דרכנו'.

יו"ר ועדת הבחירות הוציא צו מניעה קבוע נגד פעילות דרכנו. בהחלטתו של השופט נכתב כי "הכוונת מסרים אנונימיים על ידי מתמודד בבחירות… או מי מטעמו,במישרין או בעקיפין… והפצתם באופן אנונימי או בשמות כוזבים, עלולה להוות עבירה על הוראות חוק דרכי התעמולה".

 אילת כהנא

אילת כהנא