No Tag To Print

תלמידיו של הרב אוירבך מתאבלים סמוך למיטתו. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ניצחון לזהות והליכוד בבג"ץ

בוטלה העתירה שהוגשה על ידי התנועה לאיכות השלטון נגד ההסכם בין זהות לבין הליכוד

בית המשפט הבהיר לתנועה לאיכות השלטון כי בכוונתו לדחות את העתירה על הסף ולאחר ששמע את הטענות המליץ בית המשפט לעותרת למשוך את העתירה.

מזהות נמסר: "לאחר שעתירה נוספת שהוגשה על ידי המחנה הדמוקרטי לוועדת הבחירות נגד ההסכם נדחתה על הסף, מן הראוי היה לדחות את עתירתה משוללת היסוד של התנועה לאיכות השלטון נגד ההסכם בין המפלגות גם כן על הסף".


" אנו שמחים כי בג"ץ קיבל את עמדתנו במלואה והמליץ לעותרים לסלקה, הסכם זהות ליכוד טמן בחובו את האפשרות להקמת ממשלה המחויבת לערכי זהות ומקדמת את ערכיה".

את זהות ייצגו עורכי הדין פרופ' אביעד הכהן והיועצת המשפטית של זהות עו"ד יסכה בינה את הליכוד ייצג עו"ד אבי הלוי.