לאחר חודשים של מאבק קבע אמש (רביעי) בית הדין הארצי לעבודה בהרכב בראשותו של סגן הנשיאה השופט אילן איטח כי הנהלת מבית תנובה פעלה לקידום ענייניה של ההסתדרות הכללית במאבק על ייציגות העובדים.

על פי פסק הדין: "ההסתדרות הכללית רתמה את המעסיק- מפעל מעדנות (מקונצרן תנובה) לצרכיה וניצלה את קשריה עימו להשפעה על העובדים וההסתדרות הלאומית היא ארגון העובדים היציג בקרב עובדי מפעל מעדנות".

עוד קבע בית הדין הארצי לעבודה כי מפעל "מעדנות" הפריע להתארגנות בין היתר באמצעות הכנסת ההסעות אל שטח המפעל בכדי למנוע קשר עם נציגי הלאומית, הכנסת נציגי ההסתדרות הכללית אל שטח המפעל וכינוס כפוי והמוני של 120 עובדים באסיפה לטובת ההסתדרות הכללית כאשר זימון העובדים לאסיפה נעשה באמצעות המעסיק. פסק הדין פסק כי הופעל לחץ פסול תוך שימוש במעמד וכוחם של מנהלים המשמשים כחברי ועד מטעם ההסתדרות הכללית.

בפסק דין מנומק מתח בית הדין ביקורת על ההסתדרות הכללית והבהיר כי יש לזקוף ללא עוררין את התעוררותה לפעול להיות ארגון העובדים במפעל, לטובת ההסתדרות הלאומית שכן בלעדיה היה ממשיך מפעל מעדנות להיות עוד מפעל ״מתחת לרדאר״ כפי שהודה יו״ר ועד עובדי תנובה בעדותו בבית הדין לעבודה.

בית הדין הבהיר בפסק דינו כי התארגנות העובדים בהסתדרות הכללית ביטאה חוסר אותנטיות ונבעה משיקולים שאינם טהורים. מתוך כך נפסק כי יש להתעלם מטופסי ההצטרפות שהחתימה הכללית וההסתדרות הלאומית היא הארגון היציג של עובדי מעדנות מבית קומצרן תנובה.

את ההסתדרות הלאומית במאבק המשפטי יצגו עורכי הדין בטי מצר לוי, רן קונפינו ורוית קרן רוזין.

איתמר שרוני, סמנכ״ל אגף הגיוס בהסתדרות הלאומית: ״קביעת בית הדין הארצי לעבודה אימצה את רצונם של עובדות ועובדי מעדנות, אשר קבעו נחרצות כי ההסתדרות הלאומית, היא שתהא ארגונם היציג. ההסתדרות הלאומית וועד העובדים נחושים להעלות את יחסי העבודה מול הנהלת החברה על דרך המלך, דרך של סובלנות, מקצועיות וכיבוד איש את רעהו. עובדות ועובדי מעדנות קופחו משמעותית במשך שנים רבות אל מול חבריהם אשר מועסקים בקבוצת תנובה ובכוונת ההסתדרות הלאומית וועד העובדים לשים קץ לקיפוח ולצאת לדרך חדשה״.

עו"ד בטי מצר לוי אשר ייצגה את ההסתדרות הלאומית בתיק אמרה:" הלולינות שהפגינה ההסתדרות הכללית כאשר עשתה יד אחת עם המעסיק בכדי לבלום התארגנות אותנטית של העובדים לא הועילה לה. אנו תקווה כי כל עובד שמבקש להתארגן לא יירתע מהכוחנות של הכללית ויביא לידי ביטוי את רצונו האמיתי וייבחר מי ארגון העובדים שייצג אותו."

עו״ד רן קונפינו יועמ"ש ההסתרות הלאומית: ״אנו מצרים על כך שההסתדרות הכללית בחרה לנסות לפגוע בהתארגנות העובדים במסגרת ההסתדרות הלאומית ומברכים על פסק דינו האמיץ של בית הדין הארצי לעבודה, אשר שם את חופש הבחירה של העובדים עצמם בראש סולם העדיפויות אל מול הכוחנות שהופגנה על ידי ההסתדרות המתחרה. ״

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20:עוד באותו נושא