No Tag To Print

נזק לשימשה בזריקת אבנים סמוך לעבוד

הצלה ללא גבולות יו"ש: זריקת אבנים מרכב חולף לעבר רכב ישראלי בכביש 465 סמוך לעבוד נזק שימשה בנס ללא נפגעים