No Tag To Print

פסגת היועצים לביטחון לאומי. צילום: קובי גדעון/לע״מ
קרדיט - Pexels

נוטריון נתניה

קיימת חשיבות רבה למיקום משרד הנוטריון. במאמר קצר זה אנו נעמוד על חשיבות מיקום משרדו של הנוטריון ונתמקד בנוטריון נתניה, קרי נוטריון שמשרדו ממוקם בנתניה. אולם, קודם לכן ולמען שלימות התמונה, מן הנדרש לבחון את השאלה, מיהו נוטריון ? מהי עבודת הנוטריון ? ומה מייחד אותו? 

מיהו נוטריון 

נוטריון הוא קודם כל עורך דין. כלומר, כדי לקבל מינוי של נוטריון צריך אדם להיות מוסמך על ידי לשכת עורכי הדין לעסוק בעריכת דין. כדי לקבל הסמכה של עורך דין צריך לסיים את מסכת הלימודים באוניברסיטה (או במכללה) וצריך לעבור את סדרת בחינות החובה של לשכת עורכי הדין.

עורך דין בעל ותק מקצועי של עשר שנים ומעלה יכול לפנות אל יחידת הנוטריונים במשרד המשפטים בבקשה לקבל מינוי של נוטריון. אולם, לא כל  עורך דין בעל ותק של עשר שנים במקצוע יכול לקבל מינוי של נוטריון נתניה.

תחילה, עליו להיות "נקי" מעבירות אתיקה ואחר כך עליו לעבור השתלמות מקיפה, המכינה אותו לעבודת הנוטריון. המסיימים את ההשתלמות זכאים לקבל מינוי של נוטריון.

מהי עבודת נוטריון נתניה?

עבודת נוטריון נתניה כוללת אימות חתימות על מסמכים, אימותי העתקים, אימותי תצהירים ובעיקר אימותי תרגום של מסמכים משפות אחדות לשפות אחרות, לפי דרישת הלקוח.

עבודת נוטריון נתניה דורשת אחריות והקפדה מרובה כדי להימנע מטעויות אשר חלקן עלולות להיות הרות גורל עבור הלקוחות. לדוגמא, בתרגום תעודת לימודים אם הנוטריון טועה קלות בתרגום הציון, עלול בעל התעודה שלא להתקבל ללימודים בחו"ל, והדוגמאות מרובות.

משרד נוטריון נתניה

ניהול משרד נוטריון נתניה הוא בעל יתרונות מרובים. נתניה הינה כיום אחת מהערים הגדולות בארץ. היא עיר שמתפתחת במהירות ונהנית מהגירה אינטנסיבית וקבועה של אוכלוסיה חזקה אליה.

שינויים חיוביים אלה שחווה העיר נתניה הם תוצאה של פיתוח התשתיות בעיר, מיקום העיר (במרכז הארץ) והליכי בנייה מואצים של דירות המתאיות לזוגות צעירים וכן לזוגות מבוססים. בד בבד מושכת העיר עסקים רבים וגדולים. 

עסקים אלה מייצרים מקומות עבודה וגם דרישה לעבודת נוטריון נתניה. כפועל יוצא של ההתפתחות העסקית בנתניה, גם עבודתו של הנוטריון מתעצמת והדבר הוא חיובי הן לנוטריון והן לבתי העסק בנתניה.