No Tag To Print

KelseyJ / Shutterstock

נגד ישראל – מענקי האיחוד האירופי נחשפים

קשר לטרור, דמוניזציה והתערבות בדמוקרטיה הישראלית – מענקי האיחוד האירופי נחשפים

דו"ח חדש של מכון NGO Monitor מראה כיצד מענקי האיחוד האירופי לשנים 2020-2019 בתחום זכויות האדם, עברו לארגונים לא-ממשלתיים ישראליים ופלסטיניים המעורבים בדמוניזציה נגד ישראל, בניסיונות להשפיע על הדמוקרטיה הישראלית וכאלו בעלי קשרים לארגון הטרור 'החזית העממית לשחרור פלסטין'. ע"פ הדו"ח, האיחוד האירופי אישר 32 מענקים בסך 30.1 מיליון אירו עבור פרויקטים ב"ישראל ופלסטין".

שלושה מענקים הועברו לארגונים עם קשרים מתועדים לארגון הטרור החזית העממית, ארגונים פלסטיניים נוספים שקיבלו את המימון נמצאו מפיצים תיאוריות קונספירציה אנטישמיות והאדרת אלימות. לדוגמה, מנכ"ל ארגון Land Research Center, שקיבל מענק בסך 3.3 מיליון אירו, התבטא בפומבי באופן אנטישמי כאשר שאל "כמה פעמים ישו הפלסטיני יצלב על ידי היהודים הסוררים מהדת והאנושיות?".

שבעה מענקים בסכום כולל של 11.8 מיליון אירו יועדו לפרויקטים בירושלים, חלקם לקידום התוכנית האסטרטגית של האיחוד שמטרתה "שימור הזהות הפלסטינית של מזרח ירושלים״ ו"הגנה על המורשת האסלאמית והנוצרית" מפני ישראל.

לפחות שלושה מענקים בסך מיליון אירו הועברו לארגונים ישראליים לצורך השפעה על תהליכים דמוקרטים בנושאים שנויים במחלוקת. כולל פרויקטים במאות אלפי אירו המיועדים "להפוך את הדמוקרטיה הישראלית לדמוקרטית יותר" ול"שיקום האפשרות של רעיון שתי המדינות… ע"י שינוי העמדות של נבחרי ציבור בחברה הישראלית".

אולגה דויטש, סגנית נשיא מכון NGO Monitor מציינת כי: "הניתוח שלנו מדגיש את האופן הפוליטי בו האיחוד האירופי בוחר את שותפיו ואת הפרויקטים שמקדמים מדיניותו באזור. היינו רוצים לקוות שהאיחוד וממשלות תורמות נוספות יהיו זהירים יותר ולהבטיח שהם לא מקדמים אג'נדות קיצוניות כמו תמיכה בארגונים הקשורים לטרור. המקרים הללו הרסניים וכבר משפיעים על היחסים הרגישים בין האיחוד האירופי לישראל".

It is not Android