No Tag To Print

נבואני עם ספר התורה
ניצולים במחנה ההשמדה אושוויץ בפולין, יום השואה הבינלאומי, ינואר 2018. צילום: רויטרס

מתנורי הקרמטוריום לקבורה יהודית: מה ריגש כ"כ את הנסיך צ'ארלס?

אחרי ששיירי אפר הקורבנות, בהם חמישה מבוגרים וילד, אופסנו מאז שנות התשעים במוזיאון בלונדון, ביום ראשון הם יזכו לקבורה יהודית. על התכריכים יונחו רגבים מאדמת הארץ

ביום ראשון יובאו לקבורה בבריטניה שיירי אפרם של ששה יהודים שמצאו את מותם במחנה ההשמדה אושוויץ. בין ההרוגים היו חמישה מבוגרים וילד.

אפר הגופות הוחזק ב-20 השנים האחרונות ב"מוזיאון המלחמה האימפריאלי" בלונדון, ולאחרונה הוחלט למסרו לידי הקהילה היהודית.

טקס הקבורה ייערך בבושי שבמזרח אנגליה, מעל התכריכים יונחו רגבי אדמה מארץ ישראל.

מוזיאון המלחמה האימפריאלי בלונדון

שיירי האפר עברו בדיקה פתולוגית מקיפה כבר ב-2005. אז נמצא כי האפר הגיע מתנורי הקרמטוריום של הנאצים.

מטעם דוברות הרב הראשי של אנגליה נאמר כי "כעת יזכו הקדושים הללו לכבוד של קבורה יהודית, בחיקה של הקהילה שלנו – דבר שנמנע מהם – ומהמונים אחרים בזמן השואה".

המוזיאון הבריטי קיבל לידיו את השיירים במהלך 1997. לפי ה"ג'ואיש קרוניקל", המוזיאון קיבל אותם מתורם שברשותו היו פריטים אחרים מאושוויץ. למרות שבמוזאון הבהירו כי הם לא מעוניינים בחלקי הגופות – הם נשלחו לידיו בכל זאת.

הנסיך צ'ארלס. צילום: רויטרס

מיכאל גולדשטיין נשיא ארגון "כנסת ישראל" קרא לחברי הקהילה להגיע לטקס ולהשתתף במה שהוא מכנה "אקט אולטימטיבי של חמלה, חסד של אמת".

"יש לנו ההזדמנות לעשות את מה שנמנע מאחינו ואחיותינו בזמן השואה: להעניק להם קבורה יהודית ראויה", אמר גולדשטיין.

במכתב שכתב צ'ארלס הנסיך מווילס לרב הראשי של אנגליה לקראת האירוע נאמר כי הוא "נרגש לשמוע על ההתארגנות כדי לספק קבורה סופית ומכבדת לששה מקורבנות השואה".

It is not Android