צילום: depositphotos

 

לעתים נגרמים על ידי רשויות הציבור מחדלים, שכתוצאה מהם ניזוקים מתמודדים או מתמודדים פוטנציאלים במכרזים. מתי יכול מתמודד או מתמודד פוטנציאלי מקופח במכרז לתבוע פיצויים ומהו היקף הפיצויים שעשוי להיפסק לטובתו? במאמר זה אנו נסקור, על קצה המזלג, את הכללים לפסיקת פיצויים בדיני המכרזים. אולם קודם לכן, מן הראוי לתת מספר דוגמאות למקרים שבהם עלולה להיפגע זכותו של מתמודד או מתמודד פוטנציאלי במכרז.

דוגמאות למקרי קיפוח

דוגמא ראשונה: מתמודד א' במכרז מוכרז זוכה במכרז, למרות שהוא אינו המתמודד בעל ההצעה הטובה ביותר; ולעומתו מתמודד ב', בעל ההצעה הטובה ביותר, מפסיד. דוגמא שנייה: מתמודד במכרז נפסל על הסף מהתמודדות במכרז בעילה של אי עמידה בתנאי סף, כאשר בפועל הוא כן עומד בתנאי הסף של המכרז, ואלמלא פסילתו קרוב לוודאי שהיה זוכה במכרז. דוגמא שלישית: רשות ציבורית החליטה להתקשר עם ספק מסוים, ללא פרסום מכרז ציבורי, בעילה של ספק יחיד. בפועל קיימים בשוק שני ספקים, אך הספק השני לא הוזמן להתמודד במכרז מול הספק הראשון שהוכרז כספק יחיד והתקשר עם הרשות עקב כך.

על אף שקיימים הבדלים בין הדוגמאות שלעיל, ולכל הבדל השלכות משפטיות משלו, הרי אין חולק, כי בכל המקרים שהודגמו ישנה אנומליה ונגרם קיפוח מסוים בדיני מכרזים למתמודדים ולמתמודדים הפוטנציאלים שנזכרו. האם הם יכולים לתבוע פיצויים, ואם כן, עבור איזה נזקים וכמה ?

מהם התנאים לפסיקת פיצויים בגין אובדן רווחים?

באופן עקרוני, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, מתמודד במכרז אשר אמור היה לזכות במכרז אלמלא מחדלה של הרשות הציבורית (עורכת המכרז), עשוי להיות זכאי לפיצויי קיום. כלומר, אם יגיש תביעה בגין הקיפוח שנגרם לו, הוא עשוי לזכות בפיצויים  בשווי אובדן הרווחים שנגרם לו, מבלי שביצע את הפרויקט נשוא המכרז. בדוגמא הראשונה שלעיל, מתמודד א' עשוי לזכות ברווח שנמנע ממנו עקב כך שמתמודד א' זכה במכרז במקומו. לחלופין, בית המשפט עשוי לזכותו בפיצויי הסתמכות. פיצויי הסתמכות הם פיצויים בשווי הפסד ההשקעות שהשקיע מתמודד ב' לצורך התמודדות במכרז (כגון: עלותה של ערבות במכרז, שווי זמן העבודה שהוקדש לצורך הגשת ההצעה, עלותם של יועצים ומומחים שסייעו בהכנת ההצעה למכרז וכו'). פיצוי חלופי אחר שבית המשפט עשוי לפסוק הוא פיצוי מינהלי. פיצוי מינהלי הוא פיצוי הניתן בגין הפרת חובותיה של הרשות הציבורית במשפט המינהלי. בדרך כלל לא מדובר בפיצויים משמעותיים, והם נפסקים על דרך האומדן.

כיצד קובע בית המשפט את סוג הפיצוי ?

סוג הפיצוי שבית המשפט יפסוק והיקפו תלוי במידה רבה בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. למשל, פסיקת פיצויי קיום מותנית בהוכחת חוסר תום לב מצד עורך המכרז ובנוסף על התובע להוכיח, כי ביקש סעד של אכיפה קודם להגשת תביעת פיצויים. פסיקת פיצויי קיום אינה שכיחה כלל. היקף הפיצוי תלוי בגובה הנזק שיוכח במשפט.

לסיכום, מתמודד ומתמודד פוטנציאלי במכרז ציבורי אשר זכויותיו קופחו, יכול לתבוע פיצויים ובמקרים מסוימים הינו עשוי לזכות אף בפיצויים בגין אובדן רווחיו במכרז. יחד עם זאת, סוג הפיצוי שיפסק לו תלוי בנסיבות העניין, ואילו היקף הפיצוי תלוי בגובה הנזק שיוכח במשפט. לצורך הגשת תביעה לפיצויים בגין קיפוח של מתמודד או מתמודד פוטנציאלי במכרז רצוי להיעזר בעורך דין המתמחה במכרזים ציבוריים.

אין לראות במאמר יעוץ משפטי או להסתמך על תוכנו בהליכים משפטיים. לצורך קבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20