מנתוני משרד התיירות עולה כי: בחודשים אוקטובר 2019 נכנסו לישראל 447.1 אלף תיירים, עלייה של 4.9% ביחס לחודש אוקטובר 2017.

בחודש ספטמבר האחרון נרשמה עליה של 44% בכניסות תיירים

בסה"כ בחודשי ינואר – אוקטובר נכנסו 3.7 מיליון תיירים לעומת 3.4 מיליון תיירים בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 10%.

דרך האוויר נרשמו 384 אלף כניסות תיירים בחודש אוקטובר 2019, ירידה של 10% ביחס לאוקטובר 2018 ועלייה של 2.7% ביחס לאוקטובר 2017.

דרך היבשה נכנסו לישראל 63.1  אלף תיירים בחודש אוקטובר 2019, עליה של 6.2% לעומת אוקטובר 2018 ועליה של 20% ביחס לאוקטובר 2017.

37.9 אלף מבקרי יום נכנסו לישראל באוקטובר 2019 – לעומת 31 אלף שנכנסו באוקטובר 2018, ולעומת 37.5 אלף שנכנסו באוקטובר 2017.

אומדן היקף ההכנסות מתיירים נכנסים בחודש אוקטובר הינו 643 מיליון דולר (כ – 2.3 מיליארד ₪) כאשר מתחילת השנה היקף ההכנסות מתיירים נאמד ב- 5.371 מיליארד דולר ( כ –  19.3 מיליארד ₪):עוד באותו נושא