לפני כמה ימים פורסם שח"כ מיקי זוהר הציע למפלגת פרישה תמורת ביטול . הדבר הוכחש ע"י הליכוד וע"י ח"כ זוהר עצמו. הבוקר מפרסמת מפלגת את מתווה הכותל לפי ראות עיניה במה שנראה לכאורה כמו קריצה לליכוד במטרה שיבינו שם מה הן דרישות המפלגה.

מתווה הכותל של מפלגת נעם:

הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, קדוש לכל אורכו ע"פ פסק הרבנים הראשיים לדורותיהם, ויש לנהוג לכל אורכו ע"פ הנחיות הרבנות הראשית בלבד.

מפלגת נעם תפעל שהרבנות הראשית לישראל היא תהיה הגוף הבלעדי אשר תהיה לו הסמכות בכל ענייני הכותל המערבי.

(להרחבה ראו – ספר "ילקוט יוסף – דיני הכותל המערבי", של כב' הרב הראשי לישראל, הראשל"צ יצחק יוסף, התשע"ט.)

נעם תפעל לביצוע הפעולות הבאות :

א. ביטול מתווה הכותל – ביטול כל התוכניות, לרבות הקיימות, בדבר חלוקת הכותל ומסירתו לארגוני הרפורמים. הרחבה הקיימת לרפורמים (רחבת בנט) תהרס ו/או תוצב בה מחיצה וינהגו בה ע"פ הוראות הרבנות הראשית בלבד.

ב. הסדרת הכותל בחוק – קידום 'חוק הכותל', אשר יעגן בחוק את הקביעה כי הכותל קדוש לכל ארכו וכי הסמכות הבלעדית על הכותל תימסר לרבנות הראשית.

ע"פ החוק הקרן למורשת הכותל והמקומות הקדושים תועבר ממשרד רה"מ ותהיה כפופה לרבנות הראשית לישראל ותפעל ע"פ הוראותיה והנחיותיה.

ג. אכיפת החוק בכותל
ע"פ ס' 2 (א) לחוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"ז-1967: המחלל מקום קדוש או הפוגע בו בכל דרך אחרת, דינו – מאסר שבע שנים.

הפעלת משטרת ישראל לאכיפת החוק בכותל ולהחזרת המקום להתנהלות תקינה ללא הפרעות. המשטרה תפעל למעצרם, והעמדה לדין של מעוררי הפרובוקציות ומחללי הכותל, בכלל ובראשי חודשים בפרט. ככל שיידרש, ע"פ יעוץ משפטי, שר הדתות יתקן תקנות מהירות בעניין.

מארגון '' נמסר: אם מפלגת נעם והליכוד מטכסים עצה כיצד לעצור אותנו, מדובר בבגידה נוספת ביהדות התפוצות וביהדות הפלורליסטית בארץ".

 

 

 

אלדר ממן

אלדר ממן


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.