כלי חדש שמשיקים משרד הכלכלה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יאגד תחת סל אחד את המוצרים הבסיסיים הנמכרים ביותר במשקי הבית בישראל ויאפשר להשוות את העלות המוחשית שלו בין הרשתות.

הסל ישמש להשוואה בין הרשתות וכשכך יאפשר תחרות על מחיר הסל הנמוך ביותר. הסל כולל 68 מוצרים המחולקים לקטגוריות ומאפשר להשוות בין הקטגוריות השונות- ישנן קטגוריות בהן המוצרים זהים וישנן קטגוריות שבהן המוצרים יכולים להיות שונים באיכותם.

סל המוצרים לא כולל את כלל המוצרים הנרכשים, אלא את המוצרים הבסיסיים שהם הנמכרים ביותר.

שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן אמר בנושא: "הכלי שמשיקים היום משרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יהווה כלי מעקב מוחשי אחר מחירי המוצרים עבור הצרכנים. מדובר בכלי נוסף לעודד צרכנות נבונה שיאפשר לבצע השוואת מחירים רחבה ומקיפה, וכשכך יגביר את התחרות בין הרשתות ויתרום להורדת המחירים".

באדיבות הלמ"ס ומשרד הכלכלה

 

בחירת המוצרים שייכללו בסל נעשתה באמצעות מתודולוגיה סדורה שפותחה ע"י משרד הכלכלה והתעשייה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המוצרים נבחרו על פי שלושה קריטריונים: משקלם היחסי ב"סקר הוצאות משקי הבית" המבוצע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; רמת השונות בין חמישוני ההכנסה בישראל באופן בו נבחרו מוצרי בסיס הנצרכים על ידי כלל החמישונים, מוצרים שנמכרים לאורך כל עונות השנה. המוצרים בסל הנם מוצרים נבחרים ונועדו לאפשר מיקוד ולפיכך אינם כוללים את כלל מוצרי הצריכה הנרכשים ע"י משקי הבית.

סל המוצרים החדש גובש במטרה לאפשר לצרכנים אינפורמציה פשוטה ונגישה ביחס למחירי מוצרי צריכה הנרכשים על ידם באופן תדיר, וכן ליצור כלי עבור משרדי הממשלה לזיהוי מגמות הדורשות העמקה ביחס ליוקר המחיה במוצרי צריכה.

הסל כולל מוצרים מהקטגוריות חלב ומוצריו, לחם, מוצרי בשר ודגים, מזון יבש, פרות וירקות, ומוצרי טואלטיקה וניקיון. בכל עדכון של סל מחירי סל המוצרים יפורסמו העלות הכוללת של רכישת סל המוצרים (יחידה אחת מכל מוצר), המחיר החודשי הממוצע של כל מוצר ושיעור השינוי בעלות הסל הכוללת.

העלות הממוצעת של סל המוצרים הנבחר עמדה בשנת 2017 על 1,090 שקלים ובשנת 2018 (ינואר-אוקטובר) על 1,086 שקלים. יודגש כי הסל מהווה כ-45% מסך ההוצאה הממוצעת של משקי הבית על קטגוריות המזון (כולל פירות וירקות) ומוצרי ניקיון וטואלטיקה.

באדיבות הלמ"ס ומשרד הכלכלה
באדיבות הלמ"ס ומשרד הכלכלה

 

באדיבות הלמ"ס ומשרד הכלכלה

 

באדיבות הלמ"ס ומשרד הכלכלה

 

באדיבות הלמ"ס ומשרד הכלכלה

 

באדיבות הלמ"ס ומשרד הכלכלה