No Tag To Print

Empty classroom
צילום: פלאש 90

משרד החינוך מייעץ וראש עיריית בת – ים מחליט

צעד משמעותי, ראש עירית בת-ים צביקה ברוט החליט לסגור שני תיכוניים בעיר, בהם התגלו שלושה חולי קורונה

החלטת ראש עיריית בת ים התקבלה לאחר התייעצות עם משרד החינוך, ובעקבות תלמידת תיכון שזר, אשר גילתה כי היא חולה (בשבוע שעבר).

בתיכון מלטון התגלו שתי תלמידות חולות (אחת בשבוע שעבר ושנייה אתמול).

מאחר והתגלו שני מקרים אלה, החליטה העירייה להמשיך ולהפעיל את שני התיכוניים תוך בידוד חלק מהתלמידים והמורים.

ההחלטה על סגירת התיכונים התקבלה, לאחר גילוי המקרה השלישי שהתגלה אתמול.

סגירת התיכונים תתבצע עד לתום ביצוע בדיקות לכל המבודדים.

It is not Android