No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

משרד החינוך: בתי הספר יוכלו לקיים פעילות בשטח פתוח עד 9 תלמידים

ההחלטה מהווה בעצם שינוי מהתקנות האוסרות על קיומן של פעילויות חינוכיות בשטח פתוח. התקנות יובאו לאישור הממשלה ביום ראשון

משרדי החינוך והבריאות הודיעו היום (ו')  כי בתי הספר יוכלו לקיים פעילויות חינוכיות בשטח פתוח. ההחלטה מהווה בעצם שינוי מהתקנות האוסרות על קיומן של פעילויות חינוכיות בשטח פתוח. התקנות יובאו לאישור הממשלה ביום ראשון.

לאור ההחלטה יוכלו בתי הספר לקיים את הפעילויות הללו במרחבים הפתוחים במגבלות הבאות:

▪️הפעילות תתקיים בקבוצה של 9 תלמידים לכל היותר.
▪️הפעילות תהיה בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, בלא תחלופה של אנשי הצוות או של ילדים בין הקבוצות, למעט תחלופה של אנשי הצוות הקבועים בין 3 קבוצות קבועות לכל היותר.
▪️המשתתפים יהיו עם מסכות בכל עת, פרט לזמן האכילה והשתייה והפעילות הספורטיבית
▪️התלמידים ואיש הצוות יאכלו את ארוחותיהם בנפרד.
▪️יישמר מרחק של שני מטרים בין משתתף אחד לאחר בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע בין המשתתפים.
▪️המרחק בין קבוצה אחת לשנייה לא יפחת מ-100 מטרים.
▪️תלמיד או עובד הוראה שהיו "במגע הדוק עם חולה קורונה" לא ישתתפו בפעילות. הם יחוייבו בבידוד לפי צו בידוד בית. כמו כן, תלמידים שחזרו ממדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד, לפי צו בידוד בית בתקופה זו לא ישתתפו בפעילות.

It is not Android