No Tag To Print

בני גנץ

משרד הבריאות קורא להתגייסות פיתוחים ישראליים למאבק בקורונה

קול קורא שמפרסמת היום רשות החדשנות בשיתוף משרד הבריאות מציע תמיכה לפיתוחים ישראליים במאבק נגד נגיף הקורונה. תמיכה כספית של עד 50% בהוצאות המחקר והפיתוח

המוח הישראלי נקרא לדגל: רשות החדשנות בשיתוף משרד הבריאות מפרסמת היום קול קרא לפרויקטים בשלבי פיתוח, הרצה והדגמה שעוסקים במחקר ופיתוח של רעיונות טכנולוגיים העשויים לסייע בהתמודדות עם האתגרים השונים של מגפת נגיף הקורונה.

הקריאה מעודדת שלל פרוייקטים לפיתו ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הטיפול וההתמודדות השונים עם וירוס הקורונה, קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם, היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

התמיכה שמציעים במשרד הבריאות וברשות החדשנות כוללת תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המחקר ופיתוח המאושרות; תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% או 75% מהוצאות המחקר ופיתוח המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה.

אין הגבלה על מגוון הפרוייקטים שיכולים להגיש מועמדות והם יכולים לכלול פרוייקטים המפתחים אמצעים להפחתה ומניעת הדבקה; הרחבת השירותים הניתנים ברפואה מרחוק, בדגש על רפואת שגרה, על מנת לצמצם הגעה פיזית של הציבור למרפאות ובתי חולים. לרבות: הרחבה משמעותית של כמות וסוגי השירותים הניתנים באופן דיגיטלי, או יכולים להתבצע בלי צורך בהגעה פיזית לארגון הבריאות; פיתוח ויישום מחדש (re-purposing) של מוצרים אנטי-וויראליים לטיפול נגד המחלה או מוצרים אחרים כטיפול תומך, אבחון ומניעת הדבק; פתרונות לחולים בשהיית בית או בבידוד במחלקות בתי חולים; פתרונות דיגיטליים לשליטה, בקרה וחיזוי התפשטות הנגיף; פתרונות לניהול חכם של מוקדי סיוע לציבור, וליצירת קשר אפקטיבית עם הציבור בשעת התפרצות מגפה; פתרונות המגבירים את הקיבולת של יחידות טיפול נמרץ נשימתי, ומסייעות לנטר ולטפל במאושפזים רבים בעלי מחלה חריפה בדרכי הנשימה בו זמנית; פתרונות המסייעים לפעילות גופנית ולרווחת אזרחים וותיקים השוהים בביתם; פתרונות המסייעים לתמיכה באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, עקב שהייתם בבית ויציאתם מהמסגרות המלוות בשגרה.

פרוייקטים המעוניינים להגיש מועמדות יכולים לפנות לאתר רשות החדשנות בקישור זה