היום (ו') מתחיל חודש אב, ובו מחמירים את מנהגי האבלות שהחלו לפני כשבוע וחצי, בי"ז בתמוז. ככל שמתקדמים במהלך שלושת השבועות, אנו מתקרבים מימי המצור על ירושלים אל יום חורבן הבית. אלו הם ימי הפורענות. היום מתחיל שלב נוסף. זהו שלב תשעת הימים.

ממצור לחורבן. צילום: פלאש 90
ממצור לחורבן. צילום: פלאש 90

בחודש אב אין בונים בניין של שמחה. הכוונה היא לבניין של הרווחה, שאין בו צורך של ממש, דבר שאינו מצוי כל כך בימינו, בפרט בארץ ישראל. אבל נהגו שלא לצבוע את הבית ולא לסייד אותו. אסור לקנות בגדים ומנעלים חדשים או לתת לאומן לעשות לו, ואפילו אין משתמשים בהם עד לאחר תשעה באב. אלו הם שאר מנהגי האבל שנהגו ישראל מתחילת חודש אב.

אכילת בשר ושתיית יין

א. מנהג הספרדים להקל באכילת בשר ביום ראש חודש אב עצמו, אבל האשכנזים נוהגים להחמיר אף ביום ראש חודש אב. לעומת זאת, לגבי אכילת בשר ביום עשירי באב, מנהג הספרדים להחמיר שלא לאכול בשר ביום עשירי באב כולו ולמנהג האשכנזים יש להקל באכילת בשר ושתיית יין מיום עשירי באב אחר חצות היום.

ב. בסעודות מצווה כגון ברית מילה, פדיון הבן או סיום מסכת, מותר לבעלי השמחה לאכול בשר, וכך גם לקרוביהם המשתתפים עימהם.

ג. חולים, הזקוקים לבשר למען בריאותם, מותרים אף הם באכילת בשר (בימינו הצורך פחוּת, משום שיש הרבה תחליפים מן הצומח ומן הדגים).

הבדלה

מבדילים על יין. הספרדים נוהגים שהמבדיל עצמו שותה את היין. האשכנזים מחמירים ונותנים לילד שהגיע לחינוך לשתות מן היין, ובבית שאין בו ילדים – ישתה המבוגר.

כביסה

אסור לכבס ולגהץ בגדים (חוץ מבגדי קטנים), אפילו על מנת להניחם לאחר תשעה באב. מותר לכבס בגדי ילדים קטנים המתלכלכים תדיר, או כשאין לילד בגדים אחרים, אך לא בפרהסיה ולא הרבה ביחד. מקילים למלא מכונת-כביסה כאשר ממילא מוכרחים לכבס.
הספרדים לא מכבסים רק בשבוע שחל בו תשעה באב.

רחצה

אסור לרחוץ רחצה של תענוג. חולה וילדים קטנים מותרים ברחיצה. בימינו, שנוהגים לרחוץ מדי יום ביומו והרחיצה היא מטעמי בריאות, ובפרט בימים החמים שבארץ – אפשר להקל להתקלח בכל יום, רצוי שלא במים חמים. אולם אסור לרחוץ ולשחות בים ובבריכה שלא מטעמי בריאות (משיב: הרב שמואל שפירא).

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20