No Tag To Print

צילום: דו"צ

משלבים כוחות: כך יראה התרגיל של גולני וחטיבה שבע

בצה"ל ממשיכים לחזק את הקשר בין החטיבות השונות

צה״ל בוחן כל העת דרכים להעמקת השילוביות הרב-זרועית והרב-חילית בצבא.

בפועל, אומרים גורמי צבא, נבחנים צעדים לשיפור התפוקות המבצעיות של צוות הקרב החטיבתי (צק״ח) כעוצבת יסוד, בשגרה, במעבר משגרה לחירום ובמלחמה ועוד.

האימון הקרוב בו ייקחו חלק חטיבת גולני וחטיבה 7, יכלול אימון של גדוד 75 תחת חטיבת גולני לצד אימון של גדוד 13 תחת חטיבה 7.

ההתנסות, תבחן את שיפור השיח בין יחידות צוות הקרב החטיבתי – זאת על ידי העברת סמכויות מהחטיבה האורגנית לצק״ח, בהקשרים מבצעיים שהוגדרו כחלק מהניסוי.

צילום: קובי פינקלר

בניית האימון, אישורו יבוצעו, כפי שקורה כיום, על ידי מפקד צוות הקרב החטיבתי. ההתנסות והאימון יתפרסו על תקופה מתוחמת של כארבעה חודשים ולא תכלול הכפפה ארגונית מלאה. כמו כן, לא ישונו כלל סממני זהות. בנוסף, פיתוח כוח האדם ואירועים חטיבתיים יישאר באחריות החטיבות האורגניות כפי שנעשה כיום.

בתום פרק האימון יבוצע תחקיר מקיף בראשות מפקד זרוע היבשה, אשר יוצג לרמטכ"ל על מנת לגזור משמעויות לאימונים משולבים במעלה התר״ש.

It is not Android