No Tag To Print

מרצ: "נציג 'יהדות התורה' מפעיל לחץ כבד על גורמי המקצוע בוועדת הבחירות"

התערבות פוליטית בספירת הקולות? המפלגה קוראת לכל מי ששימשו כמשקיפים מטעמה "להיכנס לאתר וועדת הבחירות ולדווח על אי דיוקים בין תוצאות האמת לבין הספירה המקורית"

במפלגת 'מרצ' מוסרים כי היו"ר, ח"כ תמר זנדברג, נמצאת בדרכה לוועדת הבחירות המרכזית לאחר שהגיעו אליה דיווחים על חשד לאי סדרים ו"אולי אף התערבות פוליטית בספירת הקולות".

לדבריה, "הגיעו לידינו דיווחים על גורמים פוליטיים וביניהם נציג 'יהדות התורה' (שעל חשבונם מרצ צפויה לגדול) המסתובבים סביב גורמי המקצוע ומפעילים עליהם לחץ כבד. הדבר מהווה חשש כבד להתערבות פוליטית".

במפלגה קוראים לכל מי ששימשו כמשקיפים מטעמה "להיכנס לאתר וועדת הבחירות ולדווח על אי דיוקים בין תוצאות האמת לבין הספירה המקורית".