ההסכם בין הבית היהודי ועוצמה יהודית
אילת כהנא

אילת כהנא