בעקבות דיווחים שנתקבלו במטה יום הבחירות של העבודה גשר מקלפיות בבני ברק, לפיהם חרדים הסתננו לקלפיות תוך הצגה של כתבי מינוי מזוייפים מטעם העבודה גשר, וישבו בקלפיות תוך התחזות למשקיפים מטעמם, עד אשר הגיעו המשקיפים האמיתיים מטעם המפלגה.

לאחר שוועדת הקלפי סרבה לעצור את ההצבעה, פנתה מפלגת העבודה גשר לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה דחופה ליתן הנחיה לאלתר לבדיקת כל המשקיפים שמצויים בקלפיות בעיר מ״טעם״ מפלגת העבודה-גשר ולפסול את הקלפיות בהן.

נוסח הבקשה:

בקשה דחופה לבדיקת קלפיות בבני ברק ופסילת קלפיות
ועדת הבחירות הנכבדה מתבקשת בזאת לעשות שימוש בסמכותה וליתן הנחיה לאלתר לבדיקת כל המשקיפים שמצויים בקלפיות בעיר בני ברק מ"טעם" מפלגת העבודה וחשש כבד עולה שהם מופעלים בידי המשיבה, וכן לפסול את קלפיות 35, 44, ו- 33 בעיר, וזאת מן הטעמים להלן:
1. לפני כשעה קיבלנו דיווחים ששלושה חרדים עשו שימוש בתעודת משקיף הנחזות להיות חתומות בידי מר ***- ב"כ סיעת העבודה והאמון על הפקת התעודות מטעם העותרת.
2. שלושת החרדים שהו בקלפיות לעיל כשעה ארוכה, תוך הצגת מצג שווא שהם מטעם העותרת – ורק לאחר שמר *** פנה לשוטר ***– להלן:"השוטר") שעובד בקלפיות דנא, יצאו הם מן הקלפיות בשל פניית השוטר ועזבו את המקום.
3. עסקינן כאמור בקלפיות מס' 35, 44, ו- 33, כאשר בקלפי מס' 44 הזדהה "המשקיף" העונה לשם ***, שהה כאמור בקלפי שעה ארוכה באופן שמנע ממשקיפה מעם העותרת העונה לשם *** להיכנס לקלפי ולבצע משימתה.
4. אלא, שכעבור שעה קלה חזר המשקיף לקלפי – וזו הפעם החזיק באמתחתו תעודת משקיף החתומה בידי המשיבה.
5. מקרה דומה ארע בקלפי מס' 35, שעה שנציגת העותרת הגב' *** מסרה כי מר *** שוהה בקלפי עם תעודת משקיף הנחזית להיות מטעמינו. גם הלה עזב את הקלפי טרם שלשוטר היה סיפק בידו לעכבו לצורך בדיקה, ואולם, אף הוא חזר לפני שעה קלה לקלפי דנא שהוא מציג תעודת משקיף מטעם המשיבה.
6. בקלפי 33 מסרה לנו הגב' *** משקיפה מטעמינו שאף לה לא התאפשר להיכנס לקלפי, שעה שמר ***, הזדהה בקלפי עם תעודת מינוי של משקיף מהעותרת.
7. יצויין כי בקלפיות מס' 44 ו- 33, נתבקשה ועדת הקלפי לעצור את ההצבעה, ואולם ועדת הקלפי סירבה לעשות כן,ואף סירבה לציין אירועים אלו בפרוטוקול. בשל כך פנינו למר עדי לזרוביץ מנהל ועדת הבחירות האזורית, והלה הורה לועדות קלפי אלו לציין זאת בפרוטוקול.
8. עוד יצויין כי כתבי המינוי של העותרת נחתמו על ידי מר *** באופן ידני ולא בהדפסת שמו, ובשניים מן המקרים לעיל לפחות הוצגו תעודות ששמו של *** הודפס בהם.
9. למותר לציין כי קיים חשד כבד ממעשי זיוף שמאורגן בקלפיות אלו בידי המשיבה, באופן שמצדיק את פסילתם לאלתר.
10. בנוסף, מתבקש כאמור הועדה הנכבדה להורות על בדיקה מיידית בכל הקלפיות בעיר מי הם המשקיפים מטעם העותרת שימצאו ו/או נמצאים, ו/או נמצאו בקלפיות בעיר, להעביר לעותרת רשימה שמית מסודרת של משקיפים אלו כולל צילומי תעודות המשקיף ובשימת דגש על הקלפיות לעיל, וככל וימצא והללו לא מטעם העותרת, יש להוציא אותם לאלתר מהקלפי הרלוונטי, ולהביא לפסילת קלפיות אלו.


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.