No Tag To Print

צילום: רויטרס

מעוניינים לברך את פולארד? פורסמה כתובת המייל לשליחת הודעות

"ערכי האחדות, הערבות ההדדית והדרישה לצדק שביטאתם בעשייתכם לאורך השנים וודאי ימשיכו לפעול ולהאיר לעמנו ולמדינתנו לדורות הבאים"

בעקבות ההודעה על הסרת ההגבלות על המרגל הישראלי ג'ונתן פולארד, הוועד שפעל למען פולארד במשך יותר משלושה עשורים, שלח הודעת סיכום.

"אנו מבקשים להצטרף לתודתם מעומק הלב של יהונתן ואסתר לעם ישראל כולו, לפעילים הרבים והתומכים היקרים בארץ ובעולם. לעורכי דינו ולשגריר רון דרמר אשר פעל וליווה אותם בשליחותו של רה"מ נתניהו", נכתב בהודעה.

"לכולכם – שהאמנתם, הפגנתם, זעקתם, פעלתם, התפללתם ולא שכחתם – במשך 35 שנות מאסר וייסורים. בשם יהונתן ואסתר אנו מבקשים לומר לכולכם – תודה! ערכי האחדות, הערבות ההדדית והדרישה לצדק שביטאתם בעשייתכם לאורך השנים וודאי ימשיכו לפעול ולהאיר לעמנו ולמדינתנו לדורות הבאים".

"יהונתן ואסתר פולארד משתוקקים לעלות לארץ בהקדם האפשרי ולהגשים את חלומם לחיות בארץ ישראל. אולם בגלל מחלתה הקשה של אסתר – הם יוכלו לעלות רק לאחר הסידורים הרפואיים המתאימים". בהודעה ביקש הוועדה להמשיך להמשיך להתפלל לרפואתם השלימה של אסתר יוכבד בת רייזל ברכה ויהונתן בן מלכה (פולארד) ולהגעתם וקליטתם המוצלחת בארץ".

"אנו מזמינים את כולם, ובפרט את הרבבות שלקחו חלק בפעילות ובמאבק לאורך השנים לכתוב ליהונתן ואסתר. ניתן לשלוח את המכתבים למייל:  letters4pollard@gmail.com ונעביר אליהם בעז"ה את המכתבים במרוכז. אתם מוזמנים לספר על פעילותכם ותפילותיכם למענם במהלך השנים, ואפשר גם לצרף תמונה או קישור לווידאו".

It is not Android