No Tag To Print

יונתן ינקלוביץ ז"ל
צילום: תומר נויברג, פלאש 90

מסתמן: תיפתח חקירה פלילית בפרשת "הממד החמישי"

נתניהו בתגובה: זהו ערב עצוב למדינת ישראל

בימים אלו מסיימים בפרקליטות את הבדיקה בעניין חברת "הממד החמישי" שבראשה עמד בני גנץ ומסתמן שהפרקליטות תמליץ ליועמ"ש לפתוח בחקירה פלילית בפרשה נגד גורמים שונים. החשד נכון לעכשיו איננו נגד גנץ, אלא נגד גורמים אחרים בחברה שעל פי החשד הציגו מצגי שווא לגורמים במשטרה על החברה והם חשודים בקבלת דבר במרמה.

כתב חדשות 12 לענייני משפט אביעד גליקמן, פרסם הערב במהדורה המרכזית שהכיוון המסתמן הוא פתיחה בחקירה פלילית בפרשת הממד החמישי. נכון לעכשיו גנץ איננו חשוד ולא צפוי להיחקר באזהרה.

פרשת חברת "הממד החמישי" נחשפה על ידי גידי וייץ בעיתון הארץ ומבקר המדינה כתב דוח בנושא, בו התברר כי לוועדת המכרזים הוצגה חוות דעת של מנהל הטכנולוגיות של משטרת ישראל. חוות הדעת כללה לכאורה פרטים כוזבים ביחס לחברת המימד החמישי, ניסיונה וללקוחותיה. על-פי חוות הדעת שהוגשה לוועדת המכרזים ב-2016, החברה הייתה קיימת ארבע שנים, אף שהיא התאגדה רק בשנת 2014. בנוסף נאמר, כי לחברה חמישה לקוחות שהנם גופים ביטחוניים וכי קיים אצלה זה שנה וחצי מוצר מדף – מבדיקת המבקר עולה לכאורה כי מדובר בפרטים שאף הם כוזבים. ולכאורה לחברה לא היה מוצר מדף ולא היה לה שום לקוח שהינו ארגון בטחוני.

מבקר המדינה הקודם, יוסף שפירא. צילום: פלאש 90

כזכור, מבקר המדינה מתח ביקורת על כך שמשטרת ישראל בחרה משום מה רק בפיתרון של המימד החמישי: "משטרת ישראל נהגה בחוסר שוויון בין המימד החמישי לבין חברות נוספות בתחום הטכנולוגיה שעשויות היו לעמוד בקריטריונים שהוגדרו, בכך שלא הביאה לידיעתן כי בכוונתה לבצע רכש בסך עשרות מיליוני שקלים בשנים 2017-2018, שכאמור תוקצב בתוכנית העבודה של המשטרה, ולא איפשרה להן להוכיח את יכולותיהן בתחום זה, על מנת שיוכלו להתחרות במימד החמישי. עקב כך נוצר למימד החמישי יתרון בולט על כל יתר החברות…"

בדוח המבקר נמתחה גם ביקורת על האופן שבו הועבר המידע מהמשטרה למימד החמישי: "כבר בשלב הפיילוט מסרה המשטרה למימד החמישי מידע בעל ערך קנייני… ". בכיר במשטרה ציין בדוח המבקר כי "בתקופת הפיילוט משטרת ישראל סיפקה הרבה מעבר ל'שדה ניסויים' כהגדרת המפכ"ל. לצד 'ארגז הכלים' איתו באה החברה, סיפקה המשטרה תורת לחימה – שיטה ותפיסה על אופן השימוש בכלים אלה, עליהם עלינו להגן".

כאמור הכיוון המסתמן הוא להורות למשטרה או למח"ש לפתוח בחקירה פלילית נגד גורמים שונים בחברה. נכון לעכשיו גנץ איננו חשוד בפרשה ולא צפוי להיחקר באזהרה, אולם ייתכן שיוזמן למסור עדות פתוחה בפרשה.