No Tag To Print

שקדים פלסטיני בחסות פעילים בינלאומיים ורבנים למען זכויות אדם
Photo by Yossi Zamir/Flash90

מספר המובטלים ממריא | 855,380 רשומים כדורשי עבודה

שיעור האבטלה עומד על 21.1%.

מהדיווח האחרון ביום חמישי ועד הבוקר ב-7:00 התקבלו בשירות התעסוקה 1,093 דיווחים על חזרה לעבודה, ובמקביל נרשם מספר דורשי עבודה חדשים הגבוה פי 2.6 – 2,825.

מאז תחילת ההקלות לשחרור המשק מהסגר הראשון, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 404,995 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 164,019 דורשי עבודה חדשים.

כיום רשומים בשירות התעסוקה 855,380 דורשי עבודה, מהם 573,949 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21.1%.