No Tag To Print

יונתן ינקלוביץ ז"ל
Kobi Richter/TPS

מנהלי מוסדות חינוך לראשי המפלגות: "קורעים את הציבור הציוני דתי"

במכתב שנשלח היום (רביעי) לראשי מפלגות הימין, קוראים מנהלי מוסדות חינוך בציונות הדתית לאיחוד מיידי: "עליכם יהיה להסביר לכולנו את ההרס והחורבן"

ראשי מוסדות, תנועות וארגוני החינוך של הציונות הדתית פנו הבוקר (רביעי) לראשי מפלגות הציונות הדתית בקריאה דחופה למנוע את הפיצול המסתמן בין המפלגות בבחירות הקרובות.

מתוך המכתב:

 

"אנו ראשי מוסדות, תנועות וארגוני החינוך של הציונות הדתית מקימים קול זעקה מרה כנגד התנהלות המנהיגים הפוליטיים של הציונות הדתית.
המחלוקת ביניכם קורעת את הציבור הציוני דתי ותביא לשסע חברתי שיהיה כמעט בלתי ניתן לאיחוי. אנו נפגשים מדי יום פנים אל פנים עם תלמידינו ובוגרינו ורואים מקרוב את השבר הגדול.
אנו פונים אליכם בתחינה בשעות האחרונות לפני סגירת השער – בטלו את גזרת הפילוג שנכפתה עלינו והצילו את העם והארץ.
באם חלילה תסרבו לעשות זאת – עליכם יהיה לעמוד מול הציבור הדתי לאומי על מנת להסביר לכולנו את דבר ההרס והחורבן שעלול הדבר להביא עלינו".

המכתב הועבר לראשי המפלגות, וחתומים עליו מנכ"ל מוסדות אולפנות וישיבות בני עקיבא אלחנן גלט, מזכ"ל בני עקיבא יאיר שחל, מנכ"ל רשת צביה ינקי פרידמן, מנכ"לית פורום המדרשות התורניות לבנות ד"ר יעל אריאלי, מנכ"ל קרן קהילות ליאור ליפשיץ, מזכ"ל תנועת הנוער אריאל דביר עמיאור ויו"ר מפעלות הציונות הדתית צבי צויבל.