No Tag To Print

עוד ניצחון לאוסף. יוסי אבוקסיס. צילום: עמוד הפייסבוק של בני יהודה
אילוסטרציה. צילום: הדס פארוש, פלאש 90

מנהלי המחלקות הפנימיות: "לפחות תבנו לנו עוד מסדרונות"

שבוע שלישי למחאת 110 מנהלי המחלקות הפנימיות – שבבתי החולים בישראל: "קדמו בבהילות מודל תמרוץ למחלקות הפנימיות"

מנהלי המחלקות שובתים מתוך מסירות לחולים, אך גם לא מצליחים להעניק טיפול רפואי מספק למאושפזים. בשל העמוסים הקיצוניים, הועמדו מיטות ופרגודים במסדרונות המחלקות שלעיתים באותן מיטות לא מטופלים מחוברים לעירוי או להנשמה.

מסדרונות המחלקות הפנימיות ברוב בתיה"ח הם כבר חדרים מאולתרים עם 'מבנים קבועים', שבהם ווילונות מחוברים לתקרה וצינורות חמצן ופעמוני אזעקה מחוברים לקירות.
מעבר לשירות המבזה שבתי החולים נאלצים לספק, קיימת גם הסכנה להתשפטות זיהומים בשל הצפיפות ואי ההפרדה בין החולים. מנהלי המחלקות: "קשה מאוד להיזהר מהדבקות בזיהומים, קשה להקפיד על בידודים וקשה לאפשר רפואה ראויה ומכבדת. לפחות תבנו לנו עוד מסדרונות".

בחדרי המיון (מלר"דים), מעוכבים חולים שצריכים להגיע לפנימיות. אחרים משוחררים לעיתים מאשפוז בטרם עת כדי לשחרר מיטות.
פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית מפציר בראש הממשלה, בשר האוצר ובסגן שר הבריאות: "שבו איתנו וקדמו בבהילות מודל תמרוץ למחלקות הפנימיות שייעודו: תוספת מיטות ותקנים, הגדלת כוח האדם הרפואי וכוח העזר לטיפול במאושפזים הרבים ואפליה מתקנת של המחלקות הפנימיות, אחרי שנים רבות של הזנחה והפקרות".

חלק ממנהלי המחלקות הספיקו גם הבוקר להתפנות לרגע כדי לדווח את הנתונים המייאשים, שבוע שלישי למחאה, שנראה כי אינה מעניינת את מקבלי ההחלטות ואת הפוליטיקאים. במניין הרופאים המומחים, נכללים מנהלי המחלקות עצמם.

במשרד הבריאות מבטיחים מדי שנה להשקיע במחלקות הפנימיות וחדרי המיון אך כל חורף אנחנו נתקלים מחדש בתמונות המבישות של מאושפזים במסדרון, שממתינים שעות לטיפול רפואי או כל יחס ראוי.

תגובת משרד הבריאות: "למרות צעדים מניעתיים בהם נוקט המשרד לרבות חיסונים והנגשת מידע לציבור לגבי התנהגות נכונה, עונת החורף מאופיינת בעליה בתחלואה הנשימתית וכתוצאה מכך ניכרת עליה במספר הפניות לבתי החולים. כבכל שנה גם השנה תוגברו משמרות האחיות במיונים ובמחלקות הפנימיות ובנוסף המשרד מנטר כל העת את העומסים ומנחה בהתאם את בתי החולים בנוגע לויסות הפונים".

"בנוסף, מפעיל המשרד תכנית רב שנתית שפירותיה כבר ניכרים בשטח לייעול והפחתת העומסים בחדרי המיון. כמו כן, המשרד מעודד פנייה למוקדים לרפואה דחופה או למרפאות הקהילה עבור חולים שאין חובה כי יגיעו דווקא למיון, ומעודד את טיפולי הבית ואשפוזי הבית- כל זאת על מנת לשפר את המענה לאזרחים ולווסת את העומסים במערכת הבריאות".