No Tag To Print

קורונה
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מנדלבליט סרב להעביר לנתניהו את חומרי החקירה

במענה לדרישת עורכי דינו של נתניהו לקבל את מלוא חומרי החקירה, ענה היועמ"ש: רק כאשר יוגש כתב האישום

במענה לדרישת עורכי הדין של ראש הממשלה לקבל את מלוא חומרי החקירה, על אף שכתב האישום טרם הוגש לבית המשפט, ענה היועמ"ש כי "על פי האיזון שנקבע בחוק, חומרי החקירה המלאים מועברים לידי הנאשמים רק כאשר מוגש כתב האישום לביהמ"ש, וממילא בשלב זה ליבת חומרי החקירה מצויה בידיהם ועל בסיסה הם טענו טענות שונות הן בשלב השימוע והן לגבי החסינות".

It is not Android