היועץ המשפטי לממשלה הודיע לפרקליטי ראש הממשלה והחשודים האחרים בפרשות 1000, 2000, ו-4000, כי החליט להיעתר בחיוב לבקשת באי כוחו של נתניהו ולהשהות את מסירת חומרי החקירה בתיקים הקשורים לראש הממשלה עד לאחר מועד הבחירות. זאת, "לאחר שקילת עמדותיהם, בשים לב למכלול נסיבות העניין וביחס לכלל החשודים".

כזכור, באי כוחו של רה"מ ביקשו להשהות את מסירת החומרים מחשש כי חומרי הראיות ימצאו את דרכם לכלי התקשורת ויפורסמו בתקופת הבחירות. היועמ"ש אביחי מנדלבליט החליט כי בנסיבות ו"באיזון בין האינטרסים השונים, יש מקום להיעתר בחיוב לבקשה", שכן מטרת מסירת חומרי החקירה היא לאפשר היערכות לחשודים לשימוע שייערך בעניינם.

חומרי החקירה יועמדו לרשות הסנגורים החל מיום לאחר הבחירות, ה-10 באפריל, במשרדי פרקליטות מחוז ת"א, כאשר השימועים בתיקים ייערכו לכל המאוחר בתום שלושה חודשים לאחר מכן. בלשכת היועמ"ש מודיעים כי השימוע לסנגורי ראש הממשלה ייערך בפני מנדלבליט, בעוד שיתר השימועים יערכו בפני הפרקליטות.