היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בכנס ירושלים של קבוצת בשבע מגיב לסערת הפתיחה בחקירה בפרשת "המימד החמישי" ולביקורת נגד ממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד:

"אני משוכנע, ואני רוצה להגיד את זה כאן בצורה ברורה, כי ממלא מקום פרקליט המדינה איננו פועל מתוך שיקולים פוליטיים. זוהי טענת כזב, נטען כי הפתיחה בחקירה נובעת כביכול משיקולים פוליטיים, ולא היא. אומר לכם במה דברים אמורים. מבקר המדינה פרסם דוח ביקורת, בין היתר, בנושא התקשרות המשטרה עם חברת המימד החמישי. לאחר שדוח מבקר המדינה פורסם, ובמסגרת בחינת פניות שהתקבלו אצלנו בנושא, ביקשנו במשרד מבקר המדינה לקבל לידינו חומרים הקשורים לאותה התקשרות של המשטרה עם חברת המימד החמישי, זאת כדי לשקול האם יש הצדקה לבדוק את הדברים במסגרת פלילית.

עד לחודש ינואר השנה עוד המשכנו לקבל, לבקשתנו, מסמכים ממשרד מבקר המדינה, שהיו דרושים לנו לצורך גיבוש החלטתנו. לאחר קבלת החומר מידי משרד מבקר המדינה ולימודו על ידי פרקליטות המדינה, קיימתי ישיבה בנושא. בישיבה זו, שהתקיימה בשלהי חודש ינואר, הוצגו בפניי עמדות נציגי הפרקליטות וכן גורמים נוספים וממה שהוצג בפניי עלו שני דברים: הראשון הוא שלפי חומר הראיות הקיים אין נבחר ציבור מעורב בפרשה, והשני הוא שהנושא טרם בשל להכרעה סופית משום שיש עוד דברים שנכון לברר לפני קבלת החלטה.

לפיכך קבעתי ישיבה נוספת בנושא, וזאת לסוף חודש פברואר. בין לבין, ולפני הישיבה הנוספת שהייתה קבועה בפניי, מ"מ פרקליט המדינה נדרש לדברים וגיבש עמדתו בעניין. הוא הציג בפניי שוב כי אין נבחר ציבור מעורב בעניין, וכן הציג בפניי את עמדתו כי לאחר הידרשותו לדברים, הוא סבור כי ניתן לקדמם. לפיכך, כפי שגם פורסם, הודעתי כי מדובר בנושא שעל פי הנהוג מוכרע בפרקליטות המדינה, ולא על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ונכון שכך יהיה. באותו היום הודיע מ"מ פרקליט המדינה כי החליט לפתוח בחקירת משטרה".


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.