No Tag To Print

צילום: דוברות הכנסת - שמוליק גרוסמן

יועמ"ש הכנסת: ביטול ההצבעה חוקי | זנדברג: נעתור לבג"צ

ממלאת מקום היועץ המשפטי לכנסת, עו״ד שגית אפיק, בחוות דעת ליושב ראש הכנסת בעניין הליך ההצבעה על ההצעה לסדר היום בנושא הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת פרשת הצוללות וכלי השיט, קובעת כי ניתן להותיר את ההצבעה השמית על כנה וכן את הסרתה של ההצעה לסדר מסדר יומה של הכנסת.

ח״כ תמר זנדברג, יוזמת ההצעה: ״בבוקר נעתור לבג"צ נגד ההחלטה השערורייתית הזאת. ההצבעה היתה חוקית ונערכה על פי תקנון הכנסת. ביטולה בדיעבד מרוקן מתוכן לא רק את ההחלטה החשובה על הקמת ועדת חקירה על הצוללות, אלא את כל הליך ההצבעה בכנסת שהוא לב הדמוקרטיה. אי אפשר לבטל הצבעה אחרי שהתוצאות כבר מופיעות על הלוח, בגלל שהתוצאה לא מוצאת חן״.

It is not Android