No Tag To Print

фото профиля Masha Zbolinsky Pisetsky, На изображении может находиться: 1 человек

מלאכים שמעלים, מלאכים שמורידים

אסף אולשיצקי- שחקן, מאמן אישי ויועץ חינוכי בכמה מילים על פרשת ויצא

חברים וחברות
פרשת 'ויצא' פותחת בחלום יעקב.
'סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה..
מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו..'
והנה ה' מברך את יעקב, ומבטיחו שהוא יהיה איתו תמיד, יעזרו ויצילו, ויוריש לו את ארץ אבותיו.
מרגש. ☺
רגע לפני היציאה הראשונה לגלות..
אלוקים בא בחלום ליעקב, ומעניק לו צידה רוחנית ונפשית.

אך מה העניין ב'סולם יעקב'?
אלוקים היה יכול לברכו בלי כל 'מראה הסולם'..
האם משו היה מובן אחרת בלי כל זה?
מה טמון במראה הזה?
מי מסמל את הסולם? מה מביעים המלאכים?

הסולם בחלום יעקב- זה יעקב בעצמו.
כמו שאומרים: 'סולם-יעקב'.
והמלאכים?
המלאכים אלו הכוחות שבנו. השליחים שלנו לעשות את רצוננו.

בכל אדם יש כוחות שונים. תכונות שונות. כוחות אלו ביכולתם להוריד אותו (לעיתים להפיל) ארצה או להעלותו לשמיים..
'עולים ויורדים- בו'.

ביננו. אנו אוהבים את הכוחות שמעיפים אותנו לשמיים. את האומץ והעוצמה. האהבה והחמלה. האמונה והתקוה. אלו שנותנים בנו כח לעוד.
אבל מלאכים שיורדים.. שמורידים.. זה לא.
עצבות, כעס, פחד.. פחות אוהבים..
הרבה פחות..
אבל האמת היא, שגם הכוחות הללו הן חלק מאיתנו. חלק מהסולם שלנו.

מכירים את זה? כשאני מרגיש, שאני סופסוף 'עולה למעלה', באים להם החלקים 'המורידים', ברוב חוצפתם מתעוררים זה אחרי זה, והורסים ת מסיבה! מורידים ת ביטחון, מסבירים שהשמחה לא במקום.. זה משגע!
למה? למה? למה?

בשיח אימוני שהיה לי לאחרונה, עלתה לנו תובנה חזקה.
גם חלקים אלו רוצים להיות חלק מאיתנו.
גם הם משתוקקים להיות חלק מהמסע למעלה..

עד כמה שזה אפסורדי, גם לחלקים אלו יש מקום על הסולם.
הברכה של אלוקים עלינו עוברת גם דרך נקודות הקושי, הכאב, מצבי התסכול, וחוסר האונים- 'חברינו' מדורי דורות.. המלאכים המורידים..

יותר מזה- תחזיקו חזק- ישנה נקודת עומק, ששם גם המלאכים היורדים, הם ממש.. מלאכים.
כי נסתרים בהם כוחות חיים, תקוה, יצירה, עוצמה..
רק שהכל שם חבוי, נראה כיורד..

אלוקים מברך את יעקב שיהיה סולם מלא. שכל כח מכוחותיו, יוביל אותו, להיות יותר ויותר, 'סולם שראשו נוגע בשמים- ורגליו יציבות בקרקע'.
לצורך כך יש לגעת בכל סוגי הכוחות שבנו. לשמוח ולהודות על העליה, להכיל, ואף לחבק רגעים של ירידה.
כאמור, גם הם רוצים להיות שותפים בטיפוס שלנו, בסולם הזה שנקרא.. אני !

מברך אותנו שנתכוונן להיות הסולם יעקב שאנחנו.
בשיתוף כל המלאכים שבנו.
הם ראויים לכך.
וגם אנחנו.