לכבוד שר הבטחון משה יעלון, סגן הרמטכ"ל יאיר גולן,

שלחתי את בני בגאווה להגן על הבית ועל המולדת המיוסרת שלנו. ואולם בהצהרותיכם המזוויעות הקוראות להפקרת חיי חיילים, המשתלחות בחוסר אחריות ובשנאה תהומית כלפי העם הנפלא שלנו, איבדתם את התוקף המוסרי להוביל אותו בדרך אל הקרב.

אם אתם מתכוונים למרק את מצפונכם החולני באמצעות התרת דמו של בני, אינכם ראויים לו, ואני לא אפקיר את גורלו בידיכם.

אם אתם סבורים שחייו חשובים פחות מחיי האויב, אתם איבדתם את אמוני.

למלחמה יוצאים כדי לנצח. כאשר חיי האויב – שמטרתו להרוג בנו כמה שיותר, לשבור את רוחנו, לערער על קיומינו – יקרים לכם מחיי החיילים אותם שלחתם אל הקרב, לעולם לא ננצח במלחמה. חיילינו ימשיכו ליפול בדמי ימיהם לשווא.

איבדתם את הדרך, איבדתם את אמון חייליכם המוכנים להקריב חייהם לפקודתכם, איבדתם את האמונה בצדקת הדרך וזרעתם את זרעי ההרס הראשונים לחורבנו של צסא ההגנה לישראל.

עצרו את האסון שאתם מביאים עלינו. השיבו לנו את האמון בכם. עד אז אני מסרבת להפקיר את בני בידיכם.

על החתום,

אם עבריה.

20 News

20 News