No Tag To Print

צילום: דו"צ

מיום כיפור ועד יום כיפור: ראיון מיוחד עם מפקד האוגדה שנמחקה במלחמה

מפקד האוגדה הראשונה בצה"ל תא"ל גל שוחמי, מפקד אוגדה 319 (המפץ הגדול), בראיון מיוחד לערוץ 20: "אנחנו מוכנים למלחמה. הגיע הזמן שנוכל לממש את מה שצריך לעשות"

זאת היתה האוגדה הראשונה שהיתה לצה"ל והיא נלחמה כבר בתש"ח בקרבות אבו עגילה. מאז עברה האוגדה גילגולים רבים, מאוגדה 38, עברה לאוגדת אריאל שרון ומשה פלד, ובקרוב היא תהפוך לאוגדה 146.  את עיקר פרסומה קיבלה במלחמת יום הכיפורים.

בערב יום הכיפורים תשפ"א פגשנו את מפקדה הנוכחי תא"ל גל שוחמי שמספר על הימים שלפני המלחמה "בפרוץ מלחמת יום הכיפורים עמד בראשה האלוף משה פלד. האוגדה הוטלה לרמת הגולן , ביצעה את התקפת הנגד אשר נחשבה לאחד המהלכים המכריעים במלחמת יום הכיפורים בדרום הרמה והמשיכה בכיבוש המובלעת הסורית.

צילום: דו"צ

אז הייתה זאת אוגדת המפץ עתודה מטכ"לית בפיקוד המרכז שהורכבה
מחטיבה משוריינת חט' אגרוף הברזל (205), חטיבה משוריינת הסוס הדוהר (217),
חטיבה ממוכנת חטיבת מרכבות הברזל (670), גד' סיור משוריין 228, אגד ארטילרי
התקומה 213 וגש"ח 794, בפיקוד סא"ל יעקב אידן (בוצ'ו), במסגרת אגד התחזוקה
850".

ת"אל גל שחומי. צילום: דו"צ

משה( מוסה) פלד, היה האיש שלמעשה ובפועל נתן לאוגדה את כוחה. לאחר שהאוגדה טולטלה ועברה מיד ליד, כולל לידיו של אריאל שרון, שהיה מפקדה עוד כשהיתה אוגדה 38, לקח פלד את האוגדה והפך אותה לאוגדת המפץ הגדול.  גם מספרה הוסב לאוגדה 319 וייעודה הפך להיות הגיזרה הצפונית.

תא"ל גל שוחמי  "הייעוד שלנו לבנון הוא לבנון והזירה הצפונית. יש לנו מ"פ
ומג"דים לתפארת וצריך להמשיך ולמנות את הטובים ביותר. אנחנו מוכנים למלחמה והגיע הזמן שנוכל לממש את מה שצריך לעשות. למה הכוונה? יבין כל אחד.

צילום: דו"צ

'אז למה' אני שואל 'צה"ל כבר חמישים יום ויותר נמצא במגננה בגבול הצפון מחשש
לתגובה של החיזבללה'? ותא"ל שוחמי משיב " זו בחירה שלנו לנהל את כך, החיזבללה לא מאיים על צה"ל".

צילום: דו"צ

ובחזרה ליום הכיפורים. אתה רואה הבדל בין הלוחמים של אז והיום ? "החיבור בין
לוחמי העבר ולוחמי העתיד, הוא חיבור מנצח. אחוות הלוחמים של אז יובילו לניצחון
המערכה ולהכרעת האויב. כמו שהיינו ביום הכיפורים בתחילה במצב קשה ואז באה
האוגדה ושינתה את פני הדברים, כמו שמוסה פלד, מפקדה המיתולוגי של האוגדה הפך
אותה לאוגדת המפץ הגדול כך יהיה גם בעתיד. אנחנו ננצח" מבטיח תא"ל שוחמי.

It is not Android